Thứ Sáu, Tháng Ba 1, 2024
Khác

  Phước báu hiện tiền

  Vợ chồng chàng Kế Sa La

  Kiếm ăn vất vả, cửa nhà khó khăn

  Nhưng vui sống cảnh thanh bần

  Hiền lành, chân thật, xa gần mến thương

  Gia đình trọng đạo vô cùng,

  - Advertisement -

  Giúp người đâu quản ngại ngùng thiệt hơn.

  Một năm tai ách dập dồn

  Mất mùa đói kém, bệnh còn tràn lan

  Dân tình khốn khổ than van

  Bà con tang tóc, xóm làng thảm thê

  Phương xa cứu trợ, quyên về

  Thuốc men, phẩm vật đem chia giúp người

  Lại nhờ tăng sĩ khắp nơi

  Chú tâm khấn nguyện, góp lời cầu an.

  *

  Thông thường sáng kiếm việc làm

  Kế Sa La với vợ chàng cùng đi

  Một mưa hai nắng quản chi

  Tìm nhà điền chủ thiếu gì ruộng nương

  Vợ chồng làm mướn kiếm lương

  Chia bùi sẻ ngọt chung đường gian truân,

  Tối ngày bận rộn kiếm ăn

  Nào hay hoạn nạn khó khăn trong vùng.

  Hôm nay thấy khách đi đường

  Mang đồ cứu trợ thật đông về chùa

  Vợ chồng nhân ái có thừa

  Nhưng nghèo phẩm vật, không dư bạc tiền

  Nghẹn ngào sầu tủi vô biên

  Tiếc mình chẳng có đủ duyên cứu người

  Lòng thầm nguyện với đất trời

  Nếu dư tài vật giúp đời năm nay

  Thì dù có bị đọa đầy

  Thân kia đau khổ, tâm này an vui

  Chàng bèn buồn bã trở lui

  Chẳng còn tha thiết kiếm nơi ăn làm

  Tối về chẳng dám thở than

  Sợ rằng vợ biết, đôi đàng khổ đau

  Vợ chàng gạn hỏi hồi lâu

  Chàng bèn thổ lộ nỗi sầu riêng mang

  Vợ chàng lệ chảy hai hàng

  Buồn cho gia cảnh bần hàn mãi thôi.

  Chùa xa chuông đổ từng hồi

  Như khơi trí tuệ, như soi đường trần

  Vợ chàng chợt nói vui mừng:

  “Sao đôi mình chẳng kiếm chung việc làm?

  Ngày mai chuẩn bị sẵn sàng

  Tìm nhà phú hộ trong làng làm thuê

  Nhận tiền ứng trước đem về

  Rồi mang bố thí coi bề tiện hơn!”

  Chàng nghe hợp lý vô vàn

  Chồng đầy sung sướng, vợ tràn vui tươi.

  Hôm sau vừa rạng mặt trời

  Vợ chồng tìm đến khắp nơi trong làng

  Kiếm ra nhà nọ xin làm:

  “Nhận tiền ứng trước. Cam đoan bẩy ngày

  Sẽ xin trở lại nơi này

  Ở luôn giúp việc. Trả vay vẹn toàn”.

  Chủ nghe tiếng vợ chồng chàng

  Là người hiền đức nên hoan hỉ liền

  Đưa ngay cho mượn bạc tiền

  Nói về xếp đặt việc riêng ở nhà:

  “Bẩy ngày sau trở lại ta

  Nếu tiền trả đủ coi là như xong

  Khỏi cần tính chuyện làm công

  Tự do xin trả vợ chồng từ đây!”

  Kế Sa La đẹp dạ thay

  Mang tiền vội vã về ngay chợ làng

  Sắm mua phẩm vật đèn nhang

  Lên chùa xin gặp chư Tăng định ngày

  Phát tâm bố thí của này

  Vào hôm thứ bẩy. Đẹp thay tình người!

  Hoa từ bi nở rạng ngời

  Chư Tăng, phật tử ngỏ lời tiếp tay.

  *

  Quốc vương trong nước cùng ngày

  Cũng mang phẩm vật lên ngay tại chùa

  Ngài mong biểu lộ tâm từ:

  “Giúp người hoạn nạn cũng như giúp mình”,

  Xin chùa ấn định ngày lành

  Vào hôm thứ bẩy để dành cho vua.

  Chư Tăng lúng túng khẽ thưa:

  “Kế Sa La đã đến chùa hôm nay

  Xin dành bố thí ngày này

  Vua nên chung góp tiếp tay cùng chàng!”.

  Vua bèn nói với chư Tăng:

  “Trẫm đây là một quốc vương nước này

  Bạc tiền nào thiếu trong tay

  Há gì chung chạ cùng ngày với ai!”.

  Nhà chùa vội vã chuyển lời

  Kế Sa La chẳng chịu dời hôm sau

  Ngạc nhiên vua gọi vào chầu

  Kế Sa La vội trình tâu sự tình

  Vợ chồng chót đã bán mình

  Lấy tiền bố thí chúng sanh vùng này

  Hết ngày thứ bẩy tới đây

  Tự do sẽ mất, phải quay về rồi.

  Cúi đầu chịu tội mà thôi

  Nhường vua chẳng được xin người cảm thông!

  Vua nghe xúc động vô cùng

  Ngoài lời khâm phục, trong lòng xót thương

  Thưởng cho chồng vợ bạc vàng

  Lại thêm bổng lộc vua ban trọn đời.

  Vợ chồng lạy tạ nghẹn lời

  Niệm hồng ân Phật sáng ngời ánh quang

  Đã ban cho vợ chồng chàng

  “Từ bi” đức tánh, chung đường đạo tâm!

   

  Tâm Minh Ngô Tằng Giao

  (thi hóa Truyện Cổ Phật Giáo)

  __________________________________________________

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều