Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Khác
  HomePhật Giáo Quốc TếPhật giáo nước ngoàiNếp sống tu tập của Phật tử phương Tây

  Nếp sống tu tập của Phật tử phương Tây

  Những hình ảnh đẹp về nếp sống tu tập của chư Tăng Ni và Quý đạo hữu Phật tử phương Tây rất tinh tấn.

  Nếp sống tu tập của Tăng sĩ phương Tây.

  Nếp sống tu tập của Tăng sĩ phương Tây.

  Phật tử thực hành thiền định.

  Phật tử thực hành thiền định.

  Phật tử nghe giảng pháp.

  Phật tử nghe giảng pháp.

  Chư Tăng ngồi thiền.

  Chư Tăng ngồi thiền.

  - Advertisement -
  Các Phật tử là học sinh được hướng dẫn ngồi thiền, tham gia các lớp học Phật pháp.

  Các Phật tử là học sinh được hướng dẫn ngồi thiền, tham gia các lớp học Phật pháp.

  Chư Tăng khất thực.

  Chư Tăng khất thực.

  Một buổi học giáo lý của các Phật tử.

  Một buổi học giáo lý của các Phật tử.

  Các Phật tử thành kính trang nghiêm trong các buổi lễ Phật giáo.

  Các Phật tử thành kính trang nghiêm trong các buổi lễ Phật giáo.

  Phật tử thiền định.

  Phật tử thiền định.

  Lớp học giáo lý của các Phật tử.

  Lớp học giáo lý của các Phật tử.

  Phật tử tinh tấn tu học.

  Phật tử tinh tấn tu học.

  Một buổi giảng Pháp của chư Tăng.

  Một buổi giảng Pháp của chư Tăng.

  Nếp sống tu tập của Phật tử phương Tây.

  Nếp sống tu tập của Phật tử phương Tây.

  Phật tử trong nghi lễ xuất gia.

  Phật tử trong nghi lễ xuất gia.

  Chư Tăng giảng Pháp.

  Chư Tăng giảng Pháp.

  Phật tử ăn chay.

  Phật tử ăn chay.

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều