Bình Thuận: Lễ nhập kim quan cố Ni sư TN. Thiền Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người già & Trẻ em mồ côi khuyết tật Đàm Hoa tự, tân viên tịch.

0
948
PGO -

Buổi lễ dưới sự chứng minh, gia trì của Thượng tọa sám chủ Thích Huệ Ngộ, TT. Thích Minh Trang, cùng chư tôn thiền đức trong Ban Kinh sư; quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa và toàn thể môn đồ pháp quyến chùa Đàm Hoa, Trung tâm Nuôi dưỡng Người già & Trẻ em mồ côi khuyết tật Đàm Hoa tự, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Theo cáo phó, Ni sư TN. Thiền Trí, tự là Thi Thị Trang, sinh năm 1967, tạ thế lúc 11h15p ngày 16/05 (nhằm ngày 12/04/Kỷ Hợi), hưởng dương trần thế 53T – Hạ lạp 21năm.

Ni sư nguyên là Phó trụ trì chùa Đàm Hoa, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người già & Trẻ em mồ côi khuyết tật Đàm Hoa tự, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

  • Sáng ngày 17/05 (nhằm ngày 13/04/Kỷ Hợi): bắt đầu chương trình lễ viếng. 
  • 2h30 sáng ngày 19/05 (nhằm ngày 15/04/Kỷ Hợi): Lễ khiển điện & Cung tống kim quan về an trí tại Tu Viện Kim Cang huyện Bình Chánh, Tp. HCM; sau đó, hỏa tán tại lò thiêu Tháp Long Thọ.

Chúng tôi xin gởi đến bạn đọc một số hình ảnh trong buổi lễ nhập kim quan:

Tin – Ảnh: Vạn Tịnh