Tags Văn minh

Tag: văn minh

Tại sao có nhiều người từ bỏ ăn thịt để ăn...

Bình thường, mình bình luận về ăn chay không nhiều. Chỉ ai chân thành hỏi thì giãy bày đôi chút. Còn lại, không quảng...