Tags Tự trọng

Tag: tự trọng

Tự trọng – vốn đạo đức quý giá của mỗi người

Tự trọng là tự mình trước phải trọng lấy mình, rồi sau người ta mới trọng mình được. Trái lại, mình không biết trọng...