Tags Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Tag: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

“Bốn phương pháp kết nối yêu thương– Nối vòng tay lớn”...

     Nhận lời cung thỉnh của Ban tổ chức Khóa tu mùa hè Chùa Bái Đính lần thứ 5, Hòa thượng Thích Bảo...