Tags Chùa Sùng Hưng

Tag: Chùa Sùng Hưng

Tâm thư kêu gọi xây dựng Chùa Sùng Hưng

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNgưỡng bạch Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni!Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, quý thiện nam - tín...