Tags Cho di la con mai

Tag: cho di la con mai

Cho đi là còn mãi

Chúng ta cho đi cũng như ta gởi tiền vào ngân hàng vậy đó. Ngân hàng ở đây là ngân hàng “nhân quả”, rất...

Quyền Linh đăng ký hiến tạng: ‘Cho đi là còn mãi’

Vẫn chiếc áo thun cũ màu, vẫn đôi dép tổ ong quen thuộc, Quyền Linh trò chuyện: "Tôi luôn quan niệm mất đi không...