Tags Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên

Tag: Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên

Hành giả an cư tỉnh Thái Nguyên thực tập Diễn Giảng

Thực hiện Thông bạch của TT Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức thực tập diễn giảng cho tất cả...