Thứ Bảy, Tháng Bảy 13, 2024
Khác
  HomeTin TứcHải Dương: Chùa Đông Thuần Trang nghiêm tổ chức Đại Giới đàn...

  Hải Dương: Chùa Đông Thuần Trang nghiêm tổ chức Đại Giới đàn năm 2020

  Trong hai ngày 9 – 10/12/2020 (nhằm ngày 25 – 26/10/Canh Tý), BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Đại Giới đàn năm 2020 tại chùa Đông Thuần, TP. Hải Dương để truyền trao giới pháp cho các giới tử Tỳ kheo và Sa di để nối tiếp ngọn đèn Chính pháp của Như Lai.

  Đại Giới đàn đã cung thỉnh HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN đương vi ngôi vị chứng minh Đại Giới đàn.

  Thay mặt BTC Đại Giới đàn, ĐĐ. Thích Quảng Thuyết – Trưởng Ban Truyền thông GHPGVN tỉnh Hải Dương đã thông qua chương trình nghi lễ cùng chư vị nghiệp sư, chư vị giới tử ra đỉnh lễ bái chào chư Tôn thiền đức Hội đồng Giới sư. Chư vị Nghiệp sư và Giới tử Ni chúng cũng ra đỉnh lễ bái chào chư Tôn đức 2 Hội đồng Giới sư. Sau nghi thức niêm hương Bạch Tổ, chư Tôn đức 2 Hội đồng Giới sư Tăng Ni đã quang lâm chính điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật và cung an chức sự.

  - Advertisement -

  Ban Tổ chức đã cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng: Trong đó cung thỉnh HT. Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch  HĐTS đương vi Ngôi vị Đàn đầu Hòa thượng; TT. Thích Thanh Vân – Trưởng BTS đương vi ngôi Yết Ma A Xà Lê; TT. Thích Thanh Dũng – Phó trưởng BTS đương vi ngôi Giáo thụ A Xà Lê và 2 vị Thượng tọa, Đại đức đương vi ngôi Tôn chứng Tăng Già gồm; TT. Thích Thanh Viễn, TT. Thích Thanh Thắng.

  Đồng thời, Hội đồng Giới sư Ni cũng đã vân tập để kết giới và trao truyền Giới pháp cho Giới tử Ni. Trong đó, cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Đạt làm Hòa thượng đàn đầu; NT. Thích Đàm Lượng làm Yết Ma A Xà Lê; Ni sư Thích Đàm Hương làm thầy Giáo thụ; Ni sư Thích Đàm Thận làm Bảo hạnh Tôn chứng.

  Tại đại giới đàn, 2 Hội đồng giới sư đã truyền giới cho 35 giới tử. Trong đó, thụ giới Sa di có 08 giới tử; Sa di Ni có 05 giới tử; Tỳ kheo có 22 giới tử.

  Đại giới đàn năm 2020 của GHPGVN tỉnh Hải Dương đã thành tựu viên mãn.

  Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

  PV : Trương Hoàng Giang

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều