Hà Nội: Tăng Ni hành giả tại hạ trường Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức hành đạo 3 ngày

0
20
PGO -

Sau gần ba tháng cấm túc an cư kết hạ, nội cần tịnh tu tam nghiệp, ngoại vô tạp sự, để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, nhằm giữ gìn quy cũ chốn tùng lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Đó là thiết yếu gìn giữ mạng mạch Phật pháp” nay hạ trường Sóc Thiên Vương thiền tự chuẩn bị cho 3 ngày hành đạo lễ Phật nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia trì cho khóa an cư kết hạ PL.2564 – DL.2020 thành tựu viên mãn.

Sáng ngày 29/08/2020 (nhằm ngày 11/07 năm Canh Tý), hạ trường Học viện Phật giáo Việt Nam (Phù Linh – Sóc Sơn  – Hà Nội) đã tổ chức khai mạc ngày “Hành đạo” đầu tiên cho các vị hành giả trong không khí trang nghiêm thanh tịnh tại tòa nhà Viên Quang.

Quang lâm chứng minh trong ngày hành đạo có HT. Thích Thanh Đạt – Ủy viên, Thư kí HĐTS, Đường chủ hạ trường; TT. Thích Thanh Ân – nguyên Phó Viện trưởng Học viện, Chánh Duy la hạ trường ; TT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng ban thuyết giảng hạ trường Sóc Thiên Vương thiền tự Học viện Phật giáo cùng đông đảo quý vị Tăng Ni sinh.

ĐĐ. Thích Giác Hoằng – Phó Duy-na hạ trường, chủ sám khóa lễ đã tác bạch thông qua chương trình tới toàn thể hội chúng gồm có: Tam Bảo tam bái, nguyện hương, tán Phật, lễ niệm danh hiệu Phật, sám hối tổng, niệm hương, các chú, khai kinh, vào tụng thân kinh, bát nhã, văn sám hối hồi hướng, niệm Phật, phát nguyện và tam tự quy.

Trong thời gian 3 ngày diễn ra các thời khóa tuy nhiên thời khóa tụng niệm, lễ Phật bái sám thì được tăng cường lên ở mức cao nhất. Đòi hỏi chư vị hành giả phải hạ thủ công phu, nâng cao sự tu tập để thức tỉnh tự thân, xa rời Tham – Sân – Si, hóa giải tam nghiệp: nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng.

Buổi lễ sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 11 đến 13/07 năm Canh Tý với nội dung chương trình: 2 thời công phu khuya và chiều, khóa tụng, khóa niệm, khóa lễ tụng kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, đàn Mông sơn Thí thực, thắp nến hoa đăng, nhiễu Phật,…

Tất cả những công đức hành trì, đọc tụng, nguyện cầu Quốc thái Dân an, Phật pháp hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, dịch bệnh Corona sớm tiêu trừ, người người được mạnh khỏe an vui, nhà nhà được ấm no hạnh phúc. Bên cạnh đó cũng đem công đức này hồi hướng cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong các cuộc chiến tranh, chư vị chân linh cửu huyền thất tổ bách gia trăm họ,…được vãng về sinh miền cực lạc, tiêu dao tịnh cảnh.

Hải Thịnh