Đức Dalai Lama đứng đầu danh sách nhân vật có ảnh hưởng tinh thần

0
46
PGO -

Đức Dalai Lama đứng đầu danh sách 100 người có ảnh hưởng tinh thần nhất năm 2020 trên thế giới. Đó là kết quả dựa trên sự bình chọn được tổ chức bởi Nhà xuất bản Watkins Books (Luân Đôn, Anh) năm 2020.

Cùng với Đức Dalai Lama, nằm trong danh sách là các nhà hoạt động xã hội, các tác giả, các vị thầy tâm linh, các vị chức sắc trên thế giới như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Giáo hoàng Francis, Greta Thunberg, Russell Brand, Desmond Tutu… cùng với nhiều nghệ sĩ và tác giả nổi tiếng thế giới.

Danh sách Watkins năm 2020 được xuất bản trong ấn bản mùa xuân số 61 của tạp chí Watkins Mind Body Spirit vào ngày 29 tháng 2. Tạp chí đã dành 16 trang chi tiết để in hình ảnh và những điểm nổi bật của mỗi người trong danh sách.

Hoạt động bình chọn này được Watkins Books khởi xướng năm 2011. Tạp chí đã đưa ra ba yếu tố, tiêu chí cho cá nhân được bình chọn đó là: Còn sống đến ngày 1 tháng 1 năm 2020; có đóng góp tinh thần đặc biệt trên phạm vi toàn cầu; được tìm kiếm thường xuyên trên google, xuất hiện trong Dữ liệu quốc tế Nielsen Data, có thông tin cập nhật trên Wikipedia và có sự chia sẻ tích cực trên Internet.

Đức Đạt Lai Lạt Ma (Đức Dalai Lama) hay Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 – Tenzin Gyatso. Được cho là hiện thân của Đức Quán Thế Âm hay Chenrezig – vị Bồ Tát của Lòng Từ Bi và là vị Thánh bảo hộ của Tây Tạng

Ngài cho rằng mình là một Tu sĩ Phật giáo đơn giản. Đức Đạt Lai Lạt Ma là bậc lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng. Ngài sinh vào ngày 06 tháng 07 năm 1935, trong một gia đình nông dân, tại ngôi làng nhỏ nằm ở Taktser, Amdo, đông bắc Tây Tạng. Vào tuổi lên hai, cậu bé, sau đó được đặt tên là Lhamo Dhondup, được công nhận là hóa thân của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 – Thubten Gyatso.

Đức Đạt Lai Lạt Ma được cho là hiện thân của Đức Quán Thế Âm hay Chenrezig – vị Bồ Tát của Lòng Từ Bi và là vị Thánh bảo hộ của Tây Tạng. Bồ tát là những chúng sanh đã giác ngộ, được truyền cảm hứng từ lòng khát khao muốn đạt được Phật Quả vì lợi lạc của tất cả chúng sanh, người đã thệ nguyện tái sinh trở lại thế gian để giúp đỡ nhân loại.

Thanh Tâm (theo The Phayul)