Dòng chảy hiếu hạnh trong lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2564 – DL. 2020

0
23
PGO -

Sáng ngày 08/7/Canh Tý (tức 26/8/2020), trong dòng cảm xúc hân hoan của những người con hướng về tri ân các bậc sinh thành; chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình “Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2564 – DL. 2020” để quý Phật tử thực hành hạnh hiếu theo lời Phật dạy và ôn lại truyền thống hiếu đạo của dân tộc.

 “Trung Nguyên ngày hội vọng Vu Lan

Bến giác chiều thu sóng đại ngàn

Những ai là người mang ơn nặng

Đều vận lòng thành đón Vu Lan”.

Có lẽ đây là mùa Vu Lan đặc biệt của những người con Phật. Vì diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, mùa Vu Lan năm nay chùa Ba Vàng không tổ chức đại lễ lớn như mọi năm; quý Phật tử cũng không thể về chùa tham dự. Thế nhưng, thật hạnh phúc thay khi các Phật tử được đón mừng lễ Vu Lan Báo Hiếu từ xa thông qua các kênh truyền thông của chùa.

Dòng chảy hiếu hạnh trong lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2564 - DL. 2020

Dòng chảy hiếu hạnh trong lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2564 – DL. 2020

Thời khóa tu học Bát Quan Trai giới trong ngày Vu Lan Báo Hiếu

Đúng 08h sáng, Đại đức Thích Trúc Bảo Lực quang lâm Chính điện, truyền trao tam quy ngũ giới, Bát quan trai giới cho tất cả thiện nam, tín nữ qua chương trình trực tuyến. Cùng với đó, Đại đức đã từ bi giảng giải cho toàn thể đại chúng hiểu được ý nghĩa và công đức của việc tu tập, giữ gìn giới Pháp của Phật. Từ đó, giúp quý Phật tử tinh tấn thực hành để có được nhiều công đức phước báu, hồi hướng cho bản thân và gia đình trong mùa Vu Lan Báo Hiếu.

e32404e4208edfd0869f
Thời khóa tu học Bát Quan Trai giới trong ngày Vu Lan Báo Hiếu

Thời khóa tu học Bát Quan Trai giới trong ngày Vu Lan Báo Hiếu

Lễ dâng phẩm vật cúng dường chư Tăng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu

Vâng lời Đức Phật dạy trong kinh Vu Lan, sau khóa lễ truyền trao Bát quan trai giới, các Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại chùa đại diện cho hơn 160 đạo tràng đã cung kính dâng vật phẩm cúng dường Tam Bảo cùng hiện tiền chư tôn đức Tăng. Nhờ đức chư Tăng chú nguyện cho tất cả cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long, biết nương Tam Bảo tu theo chính đạo và cầu siêu độ cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp sớm sinh về cõi an lành.

Dù không thể về chùa nhưng những vật phẩm cúng dường chính là sự kết tinh của hàng vạn trái tim hiếu hạnh của các Phật tử

Dù không thể về chùa nhưng những vật phẩm cúng dường chính là sự kết tinh của hàng vạn trái tim hiếu hạnh của các Phật tử

Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã thay mặt Tăng chúng hoan hỷ chứng minh và nạp thọ lòng thành kính của toàn thể các Phật tử. Từ đó, Đại đức từ bi ban lời chú nguyện cho cha mẹ hiện tiền của Phật tử được phúc thọ tăng long, biết nương nơi Tam Bảo tu theo chính đạo và cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp cũng được nương vào oai lực này mà sớm xa rời đường dữ, sinh về cõi lành.

Lễ dâng phẩm vật cúng dường chư Tăng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu

Lễ dâng phẩm vật cúng dường chư Tăng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu

Chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng mùa Tự Tứ

Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã chia sẻ về sự cao quý, thanh tịnh của Tăng chúng sau 3 tháng an cư: “Trong 3 tháng an cư, Tăng chúng bớt những duyên công tác bên ngoài để dành thời gian chuyên tâm tu tập, trau dồi Giới – Định – Tuệ, tâm được thanh tịnh hơn rất nhiều. Tâm thanh tịnh ấy rất đáng quý, đáng kính, đáng tán dương, đáng được cúng dường. Các Phật tử cúng dường sự thanh tịnh của chúng Tăng thì phúc báu rất lớn. Vì thế, trong kinh Đức Phật cũng dạy tại sao mùa Vu Lan – tháng chư Tăng Tự Tứ, chúng ta dâng phẩm vật cúng dường thì được lợi ích thù thắng”.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã chia sẻ về sự cao quý, thanh tịnh của Tăng chúng sau 3 tháng an cư.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã chia sẻ về sự cao quý, thanh tịnh của Tăng chúng sau 3 tháng an cư.

Với mong muốn tiếp tục noi gương hạnh hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên, thay mặt Phật tử chùa Ba Vàng, các Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại chùa đã thiết lễ trai nghi cúng dường, cầu thỉnh chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường. Nhận lời cầu thỉnh của các Phật tử, chư Tăng chùa Ba Vàng đã trì bình khất thực, thọ nhận sự cúng dường để Phật tử được nương nhờ ân đức Tam Bảo mà báo hiếu cha mẹ.

Chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng mùa Tự Tứ

Chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng mùa Tự Tứ

Buổi thính Pháp ý nghĩa trong mùa Vu Lan 2020

Đối với người đệ tử Phật, hiếu hạnh chính là nền móng căn bản, cũng là hạt giống làm nảy nở tâm Bồ đề trong chúng ta. Việc hiểu sâu sắc về công ơn cha mẹ và cách báo hiếu cho cha mẹ trong kiếp này và nhiều kiếp về trước là một điều rất cần thiết. Chính vì vậy, Thầy Trụ trì Thích Trúc Thái Minh đã ban một thời Pháp nhũ về chủ đề: “Chuyện ngạ quỷ Nandaka”.

Buổi thính Pháp ý nghĩa trong mùa Vu Lan 2020

Buổi thính Pháp ý nghĩa trong mùa Vu Lan 2020

Chương trình Lễ cầu siêu phả độ gia tiên

Khi ánh trăng soi chiếu xuống Thành Đẳng Sơn cũng là lúc chương trình Lễ cầu siêu phả độ gia tiên và cầu siêu cho các vong linh được tổ chức. Đàn tràng cầu siêu tố hảo, trang nghiêm được các Phật tử tại chùa chuẩn bị cho các vong linh là thân nhân đã khuất của các thiện nam tín nữ Phật tử và các vong linh có duyên với Pháp hội.

Chương trình Lễ cầu siêu phả độ gia tiên

Chương trình Lễ cầu siêu phả độ gia tiên

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, Thầy Trụ trì cùng chư Tăng đã tác lễ cầu siêu cho các hương linh. Nương đức Tam Bảo, đại Tăng chùa Ba Vàng đã khai thị để các hương linh hiểu được lời dạy của Đức Phật, buông bỏ những chấp trước, khổ đau. Tiếp đó, các Phật tử cùng vong linh đã được quý Thầy hướng dẫn phát nguyện sám hối, quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ đề và tụng kinh “Đạo mẫu phụ báo trọng ân”.

Chương trình Lễ cầu siêu phả độ gia tiên

Chương trình Lễ cầu siêu phả độ gia tiên

Buổi lễ Vu Lan chùa Ba Vàng 2020 đã kết thúc nhưng cảm xúc của ngày Vu Lan có lẽ vẫn còn dư âm trong tâm trí của người con Phật. Mong rằng, qua những dòng Pháp nhũ mà Thầy Trụ trì truyền trao, tâm hiếu đạo trong chúng ta sẽ luôn hằng còn và nhân rộng mãi; để sinh ra nơi đâu chúng ta cũng là những người con hiếu thảo và giúp cho những người khác trở thành những người con có hiếu. Xin kính chúc quý Phật tử một mùa Vu Lan nhiều lợi ích, an vui, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.