Bình Thuận: Lễ Tạ Pháp tại trường Hạ Quảng Ân huyện Hàm Tân

0
235
PGO -

Sáng ngày 28/8/2020, tại trường Hạ Quảng Ân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, dưới sự chứng minh của HT. Thích Giác Minh, chứng minh BTS Phật giáo tỉnh, Thiền chủ trường Hạ, Ban chức sự trường Hạ đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ- Tạ Pháp, mùa An cư PL. 2564- DL.2020, cho 40 hành giả.

“Ba tháng An cư hoàn mãn. Lễ Tự tứ Phật Đà hoan hỷ vô biên”. Sau ba tháng an trú trong pháp Lục hòa trau dồi Tam vô lậu học, trưởng dưỡng Đạo tâm, vun bồi Đạo lực, ngõ hầu thành tựu Đạo quả sau này, mùa an cư được kết thúc bằng lễ Tự tứ, nghĩa là xin Đại chúng chỉ cho những lỗi lầm để bản thân tiếp tục hoàn thiện. Người chỉ lỗi và người nhận lỗi đều hoan hỷ, đây là nét đẹp của thiền môn được duy trì từ thời Phật tại thế cho đến ngày nay.

Từ sáng sớm, sau ba hồi chuông trống Bát nhã, đại chúng đã vân tập lễ Tổ, lễ Phật và tác pháp Tự tứ.

Tiếp đến, chư Tăng cùng quý Phật tử cùng dự Khóa tụng Kinh Vu Lan- Báo hiếu, cúng Ngọ và kỳ siêu.

Sau đó, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm nơi quả đường chứng minh Lễ trai tăng, cúng dường Pháp Y của hàng Phật tử tại gia kính mừng Hạ lạp của Tăng đoàn.

Quang lâm chứng minh và tham dự Lễ trai tăng, cúng dường Pháp Y, có sự hiện diện của HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Giác Minh – đồng chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trong huyện.

Sau lời tác bạch dâng cúng Pháp Y để kính mừng khánh tuế Tăng đoàn của đại diện thiện nam tín nữ, HT. Thích Minh Trí đã ban Đạo từ chúc mừng chư Tăng thêm một tuổi Đạo; đồng thời, chia sẻ ý nghĩa Vu Lan đến Đại chúng: Lễ Vu Lan được phát xuất từ sự tích Đức Phật vì tôn giả Mục Kiền Liên mà nói pháp Vu Lan để mọi người có thể nhân lễ Tự tứ của Tăng đoàn mà thiết lễ cúng dường, và hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện tiền tăng phước tăng thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh cảnh, thiện giới.

Sau khi, quý Phật tử cùng nhau nhiễu y 3 vòng, và dâng Pháp Y cúng dường;  Ban Tổ chức đã cảm tạ chư Tôn đức chứng minh, cảm ơn quý Phật tử đã trở về tham dự Lễ Tạ Pháp, đồng thời cung thỉnh Đại chúng tác pháp quá đường, thọ trai.

 

Ban TTTT PG Bình Thuận