Video: Lễ Cầu Quốc Thái Dân An Khóa tu mùa hè năm 2018 tại chùa Bái Đính

0
685
PGO -

Phật sự online