[Video] Hà Nam: Chùa Tam Chúc hạ thủy 7 đóa sen hồng mừng Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019

0
54
PGO -

Nghiêm Tiến