Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Khác
  HomeTin TứcTưởng niệm Đại tường Tưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm

  Tưởng niệm Đại tường Tưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm

  Kính lạy, giác linh Thầy,
  Thầy ra đi, như một hành tinh lạc,
  Thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác.

  Thầy đi, mang theo cả tình đạo vị, thương yêu,
  Ngôi già lam còn nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ.

  Thầy một lần nhắm mắt, là qua hết một đời,
  Chúng con buồn quay quắt, ngân ngấn lệ đầy vơi…

  Kính lạy, Giác linh Thầy

  Kể từ khi cội tùng vắng bóng
  Bậc Đống lương, về cõi an lành
  Đấng Long tượng, nghìn thu cách biệt.

  - Advertisement -

  Dẫu biết rằng:

  Chuyện đến đi, vô thường sinh diệt
  Ấy cũng là, định luật xưa nay
  Sao mà lòng, vẫn cứ bi ai
  Không ngăn được, đôi dòng nước mắt.

  Thầy  ơi!

  Nhớ lại:
  Thuở Thế Tôn, Niết Bàn nơi Ta la song thọ
  Hàng chư thiên, Thánh chúng cũng rơi lệ ngậm ngùi

  Thì hôm nay:

  Chốn  Tổ đình Nghĩa Phương
  Ngài an nhiên, thâu thần tịch diệt
  Sao tránh khỏi, môn đồ da diết
  Khôn cầm lòng, giọt lệ rưng rưng!

  Nhớ Giác  linh xưa:

  Ngài xuất thân, nơi địa linh nhân kiệt
  Đất Thủ đô Hà Nội, quê lụa Hà Tây

  Ra đời trong gia đình khoa bảng họ Trương
  Thuở nhỏ, giữ gìn nề nếp gia phong
  Lớn lên, rèn luyện thân tâm tri thức
  19 tuổi,  nhân duyên thoát tục

  Năm 1953, rời Tảo Khê quê mẹ

  Bôn ba, từ Bắc vào Nam

  Rồi nhân duyên lại đến

  Đất Nha Trang, miền thùy dương cát trắng

  Sông núi  hữu tình, xứ  sở Trầm Hương
  Ngài dừng chân, nơi Bồ đề địa Lương Sơn
  Được Bổn sư Bích Lâm, thu nhận

  Làm Thầy giáo, ăn cơm chùa học đạo

  Năm 1954,  hội đủ nhân duyên
  Cầu Hòa thượng Bích Lâm xuất gia thí phát
  Nương nhờ Bổn sư dìu dắt
  Ngài sớm lãnh hội pháp màu
  Phật học Sơ-Trung, giáo lý chuyên sâu
  Vừa học, vừa tu, dạy học, hành đạo,

  Sở hành chân tâm tỏ rõ
  Nơi già lam Nghĩa Phương  theo Bổn Sư

  Nhất y, nhất thuận

  Ngày đêm kinh kệ, trau dồi giáo lý Phật Đà
  Bắt đầu sự nghiệp hoằng dương chánh pháp
  Khuôn Nghĩa Hương  trở về gieo hạt
  Đất  Phước Tiến  chăm chút giống Thiền
  Quả thật Ngài hội đủ nhân  duyên
  Cùng Bổn sư lập trường Nghĩa thục Bát Nhã

  Làm Hiệu trưởng dạy con em nghèo Phật tử

  Trong tưởng niệm đêm nay có nhiều thế hệ học trò…

  Nhớ Giác linh xưa:

  Chí nguyện lợi sanh chẳng nề khó nhọc
  Tâm hạnh độ đời nào ngại gian lao

  7 năm du học xứ sở Phù Tang

  Đem tri kiến giáo hóa môn đồ hậu học

  Lúc Học viên Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

  Khi Khánh Hoà, Nha Trang  hết lòng vi giáo dục Phật giáo
  Dù bệnh đau sức yếu tuổi cao
  Ngài vẫn vẹn tròn Phật sự
  Dạy đệ tử, từng câu từng chữ
  Từng ngôn hành, thân giáo uy nghiêm
  Trong mắt Ngài đệ tử luôn thơ dại yếu mềm
  Nên Ngài vẫn luôn bên cạnh chỉ bày rành rọt
  Dẫu là học Tăng, hay  Trụ trì, Giáo thọ
  Ngài cũng ân cần giáo huấn bảo khuyên
  Ngài rất nghiêm, nhưng ai cũng muốn được  gần
  Ai cũng muốn được, sưởi ấm trong tình thương cao cả
  Dẫu thân thể bệnh  đau, mà ánh nhìn luôn hỷ xả
  Dẫu tứ đại hoành hành, mà tâm trí vẫn kiện nhu.

  Những tưởng:

  Cơn trọng  bệnh  sẽ qua, cho tuổi đời trăm năm tròn đủ
  Sẽ tiếp tục, nối đuốc trao đèn, tiếp dẫn hậu lai
  Đạo đời viên dung, sứ mạng hoằng khai
  Dẫn dắt môn hạ tuyên bày chánh pháp

  Nào ngờ đâu:

  Một tối cuối Thu, không chờ lại đến,

  Ngài quãy dép quy Tây…
  Đất trời Nha Trang  bi lệ nhuộm màu tang
  Môn hạ, hiếu đồ thương tiếc bàng hoàng
  Cung tiễn Ngài Cao Đăng Phật quốc…

  Than ôi!

  Vĩnh biệt Ngài, nỗi đau tê tái
  Cảm nghĩa Ân sư, se sắt buồn thương
  Thành kính xin dâng một nén tâm hương
  Nguyện noi dấu Người,  tri hành tỏ rạng

  Giờ đây:

  Mây tan, tuyết rả, hoa héo, trăng tà
  Sinh tử vô thường, tan hợp có không
  Đại tường Ngài xin tưởng niệm đôi dòng

  Thắp tuệ lạp, gửi hư không vô tận

  Than ôi!

  Mấy lời mộc mạc, một bức tâm văn.
  Môn hạ  kiền thành, hòa nam bái bạch.

  Đệ  tử Trí Bửu

  Cúi đầu đảnh lễ tưởng niệm Đại tường Ân sư Trưởng lão HT. Thích Trí Tâm

  Tháng 09/2019

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều