Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Khác
  HomePhật HọcTự xả giới, không biết giới còn hay đã mất?

  Tự xả giới, không biết giới còn hay đã mất?

  HỎI: Tôi có một chuyện luôn giữ trong lòng, đó là trước đây vì buồn phiền thầy tổ nên tôi đã bỏ về nhà và tự bạch trước Tam bảo xin xả giới Sa-di mà không có sự đồng ý của thầy. Sau đó, nghe tin thầy vì tôi mà bệnh, thầy còn nhờ huynh đệ về nhà thăm bảo tôi trở về chùa. Tôi bình tâm suy xét ơn nghĩa giáo dưỡng sâu nặng của thầy nên trở về. Khi quay lại chùa tôi vẫn tiếp tục đắp y Sa-di tu học. Xin hỏi quý Báo, việc tôi tự ý xả giới Sa-di như vậy đã mất giới chưa? Tôi có cần thọ giới lại không? Việc tôi vẫn đắp y Sa-di như vậy có đúng pháp không?

  (DORIS CHÂU, [email protected])

  y bat.jpg

  ĐÁP:

  Bạn Doris Châu thân mến!

  Về vấn đề xả giới, theo luật Thập tụng, “Một vị Tỳ-kheo vì điên loạn mà xả giới thì không gọi là xả giới. Nếu Tỳ-kheo tâm loạn, tâm bệnh hoạn, hay Tỳ-kheo nói trước người cuồng, trước người tâm loạn, trước người tâm bệnh hoạn, trước người mà hai bên nói không hiểu nhau, trước người câm, trước người điếc, trước người câm điếc, trước người không biết gì, hoặc hướng tới phi nhơn, hướng tới người đang ngủ, hướng tới người nhập định. Hoặc giả chỗ bị ngăn cách hay lúc mình sân hận, hay hướng tới người sân hận, ở trong mộng, xả giới như vậy đều gọi là không phải xả giới.

  - Advertisement -

  Nếu Tỳ-kheo nói, tôi bỏ Phật tức là xả giới, hay nói, tôi xả Pháp, xả Tăng, xả giới, xả Hòa thượng, xả A-xà-lê, xả đồng Hòa thượng, đồng A-xà-lê, xả Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, xả Thức-xoa-ma-ni, xả Sa-di, Sa-di-ni, xả Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, đều gọi là xả giới”.

  Mặc dù bạn đang thọ giới Sa-di (không phải Tỳ-kheo), nhưng thiết nghĩ có thể căn cứ vào những thiết định trong luật Thập tụng này để xác định vấn đề của bạn. Bạn vì buồn phiền thầy nên rời chùa trở về nhà, không muốn tu nữa. Lúc ấy, tuy tâm có phiền muộn nhưng bạn hoàn toàn tỉnh táo, ý bạn đã quyết định, đối trước Tam bảo bạn khấn nguyện xin bỏ giới Sa-di thì pháp xả giới thành tựu.

  Do vậy, hiện bạn không còn giới Sa-di nữa, bạn cần tác bạch sám hối với thầy và xin thọ giới lại. Việc bạn vẫn đắp y Sa-di sau khi xả giới chỉ là “hình đồng Sa-di” mà thôi, việc này thật sự chưa đúng pháp. Bạn nên thỉnh thầy tổ chức truyền giới Sa-di (phương trượng, giới đàn nội bộ) cho bạn, hoặc có thể đến Đại giới đàn bất kỳ xin thọ thính giới Sa-di để cho giới pháp được trang nghiêm mà tiến tu đạo nghiệp.

  TỔ TƯ VẤN
  ([email protected])

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều