Tứ tuyệt Tăng (Tặng tác giả LĐK và nhân vật).

0
194
PGO -

>Bìa carton nói lời cảm ơn và nhật ký cách ly của một vị sư trẻ

Mấy vần tứ tuyệt tặng chư Tăng

Du học về quê những tưởng rằng,

Về với mái chùa hồn dân tộc

Ngỡ đâu đại dịch- thật là căng.

Một đoàn sư trẻ- du học Tăng

Nhập cảnh sân bay mới biết rằng,

Cách ly phòng dịch: Làng đại học

Hoan hỷ chấp hành Phật tử- Tăng.

Hai tuần chớp mắt, mau thế chăng?

Chia tay chỉ biết nói câu rằng:

Cám ơn chiến sỹ cùng thầy thuốc

Từ-Bi-Hỷ-Xả với chư Tăng.

Hai tuần chứng kiến hạnh siêng năng

Đội ngũ lương y, chiến sỹ rằng:

Bi, Trí, Dũng đây- là tất cả

Tựa hồ tam bảo: Phật- Pháp- Tăng

Mượn mảnh carton lưu bút rằng:

Con đường tu đạo có thẳng băng?

Khúc khuỷu, chông gai tri, kiến, ngộ

Đạo- Đời, hai chữ một vầng trăng!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Bài liên quan:

>Bìa carton nói lời cảm ơn và nhật ký cách ly của một vị sư trẻ