Tu Tịnh độ quy y chùa Thiền được không?

0
180
PGO -

Hỏi:

Gần nhà tôi có một ngôi chùa tu tập theo pháp môn Thiền tông nhưng tôi lại có nhân duyên với pháp môn niệm Phật của Tịnh độ. Vậy tôi có thể đến chùa ấy để quy y Tam bảo và tụng niệm hàng ngày không?

Huy Hoàng, Bình Chánh, TP.HCM

Đáp:

Một người Phật tử có thể quy y ở bất cứ ngôi chùa nào, và sau đó, tùy theo nhân duyên mà tham gia sinh hoạt tu tập ở ngay chùa đa quy y hoặc những ngôi chùa khác để thuận lợi cho điều kiện công việc, hoàn cảnh hiện tại của mỗi người. Hàng Phật tử sau khi đã quy y, đối với bất cứ chư vị Tăng (Ni) nào cũng nên coi như thầy Bổn sư của mình và bất kỳ chùa chiền hay đạo tràng nào cũng có thể tham gia tu học mà không có gì trở ngại cả.

Cho nên bạn có thể đến quy y với chư Tăng (Ni) ở chùa gần nhà cho thuận tiện. Đối với việc tụng kinh hàng ngày, tuy kinh sám đọc tụng mỗi ngày ở các chùa tu Thiền có phần khác với những chùa tu Tịnh (Căn bản là không có phần niệm danh hiệu Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh Tây phương) nhưng tất cả đều là những lời dạy của Phật về việc thực hành các hạnh lành, sám hối nghiệp chướng, tinh tấn thiền định, phát huy chính niệm v.v…đều cần thiết cho tất cả mọi người tu Phật nói chung. Vì thế, bạn vẫn có thể tham dự các thời khóa tụng kinh trong chùa tu Thiền một cách bình thường.

Tuy nhiên, vì bạn có nhân duyên, thích hợp với pháp môn niệm Phật nên ngoài giáo lý cơ bản, cần tìm đọc các kinh sách liên quan cùng với việc tham vấn nơi những vị có kinh nghiệm về pháp môn Tịnh độ để biết rõ ràng hơn các kỹ thuật, phương pháp, lộ trình tu học. Sau khi đã nắm vững phương pháp tu rồi, việc nương tựa những đạo tràng và các bậc thầy cùng pháp môn là cần thiết nhưng chủ yếu vẫn là sự tự giác hành trì của bản thân trong cuộc sống hàng ngày.

Hành trang của người tu pháp mô niệm Phật căn bản là phát khởi niềm tin sâu sắc vào Đức Phật A Di Đà, nguyện cầu sinh Tây phương Cực lạc, luôn trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà đạt đến nhất tâm bất loạn để thành tựu vãng sinh.

Như Nhiên- Quảng Tánh