Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Khác
  HomePhật HọcBước đầu học PhậtTu hành gặp cảnh giới tốt đẹp cũng chẳng nên khoe

  Tu hành gặp cảnh giới tốt đẹp cũng chẳng nên khoe

  Công phu niệm Phật của mỗi Phật tử dù có thấy cảnh giới tốt đẹp như thế nào đi nữa cũng chẳng nên nói ra, phải càng thêm dụng công, thế mới là điều tốt.

  Vào thời Tấn, Sơ Tổ Huệ Viễn đại sư hướng dẫn một trăm hai mươi ba người cùng chung chí hướng, thảy đều tu Tịnh Độ, đều cầu vãng sanh, lấy Hổ Khê làm giới hạn, không ra khỏi giới tuyến ấy, phát nguyện vãng sanh tại nơi ấy.

  Quả thật, một trăm hai mươi người ai nấy đều vãng sanh, đúng là tuyệt diệu! Vãng sanh đương nhiên có kẻ trước người sau.

  Khi Viễn Công đại sư vãng sanh, Ngài thấy A Di Đà Phật và những đồng tu trong Niệm Phật Đường ấy đã vãng sanh trước theo A Di Đà Phật cùng đến tiếp dẫn Ngài.

  Ngài bảo đại chúng: “A Di Đà Phật đến đón ta, ta sẽ vãng sanh trong ngày hôm nay”.

  - Advertisement -
  Công phu niệm Phật của mỗi Phật tử dù có thấy cảnh giới tốt đẹp như thế nào đi nữa cũng chẳng nên nói ra, phải càng thêm dụng công, thế mới là điều tốt.

  Công phu niệm Phật của mỗi Phật tử dù có thấy cảnh giới tốt đẹp như thế nào đi nữa cũng chẳng nên nói ra, phải càng thêm dụng công, thế mới là điều tốt.

  Ngài lại bảo mọi người: Trong thời gian Ngài ở trên núi ấy, trong quá khứ đã ba lần thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, lần này là lần thứ tư, nhưng chẳng kể với ai!

  Người khác hỏi Ngài: “Thế giới Cực Lạc như thế nào?”

  Ngài nói: “Hoàn toàn giống như trong kinh điển đã giảng”.

  Quý vị phải biết kinh điển khi đó chính là kinh Vô Lượng Thọ, Viễn Công đại sư mở Niệm Phật Đường do dựa theo một quyển kinh này! Vì sao?

  Kinh Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật vẫn chưa được dịch ra, có thể là đã được truyền đến Trung Quốc rồi nhưng vẫn chưa dịch sang tiếng Hán, cho nên Ngài chỉ dựa theo kinh Vô Lượng Thọ.

  Tổ sư đã nêu gương đúng đắn cho chúng ta, dù thấy cảnh giới tốt đẹp đến đâu đi nữa vẫn chẳng nói, trong tâm chính mình như như bất động, càng thêm dụng công, đấy là cảnh giới tốt.

  a-di-da-phat-28-60x90_12044914215_o-e1481529156639

  Công phu của quý vị đạt mức kha khá, Phật, Bồ Tát bèn thị hiện cảnh giới để làm gì? Nhằm khảo nghiệm quý vị, quý vị như như bất động, công phu sẽ tăng cao.

  Nếu quý vị động tâm, ngay lập tức bị giáng cấp: Vẫn chưa chịu nổi khảo nghiệm, chưa đủ sức qua nổi cái ải này!

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều