TT.Thích Lệ Trang nói về ý nghĩa Pháp hội Dược Sư kỳ an Giác Ngộ TV

0
1529
PGO -

Đầu năm, theo phong tục, nhiều người đến chùa làm lễ cầu an. Hiểu về nghi lễ này như thế nào cho đúng? Tại sao nên thực hiện Lễ Dược Sư kỳ an hội?

Giác Ngộ TV