Trang nghiêm lễ tắm Phật tại tổ đình Thiên Bửu

0
137
PGO -

Tối ngày 18-5 (14-4-Kỷ Hợi), lễ tắm Phật đã trang nghiêm diễn ra tại Tổ đình Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

Hòa thượng viện chủ Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS GHPGVN, Chư tôn đức Tăng bổn tự và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức niêm hương trước kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh, đại chúng đồng nhất tâm thực hiện khóa lễ tụng kinh Khánh đản sau đó cung thỉnh tôn tượng Phật sơ sanh từ chánh điện ra vườn Lâm-tì-ni trong khuôn viên chùa.

Theo Phật dạy thì trên bản thể, chúng ta và Phật đồng nhau, không khác. Nhưng vì chúng ta mê muội để cho bụi bặm, phiền não nhiễm ô bám dày đặc, nên không thể tu tạo được công đức hoặc làm cho công đức tiêu tan, ta mới trở thành phàm phu đau khổ.

Ý thức như vậy, bước theo dấu chân Phật, chúng ta phải tẩy rửa bụi bặm trần lao, trong sạch hóa thân tâm, từ đó phát triển công đức đầy đủ để chứng được thân chân thật giống như Đức Như Lai, gọi là Pháp thân.

Tắm Phật là một hình thức tưởng nhớ đức Phật sinh ra tại vườn Lâm-tì-ni nhưng ẩn chứa một ý nghĩa quan trọng là “phước trí của Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn, vô số vô lượng, và không ai có thể sánh bằng”, cho nên Ngài khẳng định qua hành động tay chỉ trời, tay chỉ đất và nói: “Trên trời dưới đất không ai bằng ta”

Nghi thức lễ tắm Phật diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, hàng người nối tiếp nhau sau khi Chư tôn đức vòng qua nơi tôn tượng đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đa.

Quảng Ấn