Tp Nam Định: Hạ trường An cư chùa Cả làm lễ khai pháp (PL 2562- DL 2018)

0
1562
PGO -

Hội đủ duyên lành, sáng nay ngày 23 tháng 5 năm Mậu tuất ( 06/ 07/ 2018), Trường hạ chùa Cả, số 45 phố Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, Tp Nam Định trang nghiêm làm lễ Khai pháp, Khai giảng Đại thừa tôn kinh- Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.


Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh bởi ý nghĩa thiêng liêng cao cả của buổi lễ khai pháp. dưới sự chứng minh của HT Thích Minh Tâm- Thành viên HĐCM TW GHPGVN, Hạ chủ đạo tràng An cư và hơn 100 hành giả An cư là chư Tôn Thượng toạ, Đại đức Tăng-ni  cùng hàng ngàn quý nam nữ đạo hữu Phật tử về thính pháp và cúng dàng gieo duyên pháp hội An cư, với lòng chí kính, chí thành cầu học Phật đạo làm cho buổi lễ càng thêm phần long trọng.

IMG_0538

Sau nghi thức lễ sám cầu minh huân gia bị là nghi thức “Chúc Thánh”; đọc văn chúc Thánh; cầu nguyện 10 phương chư Phật chứng minh, chư Thánh chứng giám, chư Hộ pháp thiện thần, Già Lam chân tể hộ trì cho chư tăng Phật tử pháp hội An cư được thân tâm thường lạc.

IMG_0481 (Copy)

Bao năm qua Các Quý Thầy đã không quản khó nhọc, đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan mà vẫn luôn theo sát chỉ dạy cho các Phật tử của Đạo tràng biết, hiểu, và hành theo Chính Pháp của Đức Phật, hầu đem lại sự an vui, tự tại, hạnh phúc ngay cuộc đời hiện tại, và giác ngộ trong tương lai để thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi. Là chỗ nương tựa vững chắc, là tấm gương sáng cho các Phật tử của Đạo tràng thêm cố gắng tu học Chính Pháp của Đức Thế Tôn ngày càng tiến bộ.

Năm nay, Hạ trường chùa Cả thuyết giảng bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Tại buổi lễ Khai pháp chính thức được bắt đầu với phần đọc chính văn của TT Giảng sư Thích Thanh Phúc và phần nghĩa do TT Thích Thanh Lê tuyên diễn.

IMG_0567 (Copy)

Bộ kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà không có kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chỗ ở của kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chỗ ở của Phật, của Pháp, của Hiền Thánh Tăng. Cho nên khi Phật vừa mới thành Chính giác, Ngài nói bộ kinh Hoa Nghiêm này, để giáo hoá tất cả pháp thân Đại sĩ. Vì bộ kinh này là kinh vi diệu không thể nghĩ bàn, do đó bộ kinh này được bảo tồn dưới long cung, do Long Vương bảo hộ giữ gìn. Về sau do ngài Bồ tát Long Thọ xuống dưới Long Cung đọc thuộc lòng và ghi nhớ bộ kinh này, sau đó lưu truyền trên thế gian.

Bộ kinh Hoa Nghiêm gồm có 45 phẩm kinh văn, nhưng chỉ dịch được 39  phẩm, gồm 80 quyển:

Hội thứ nhất thì nói về “Tin nhân quả”; từ hội thứ hai đến hội thứ sáu thì nói về “Sai biệt nhân quả”; hội thứ bảy nói về “Bình đẳng nhân quả”; hội thứ tám nói về “Thành hạnh nhân quả”; hội thứ chín nói về “Chứng nhập nhân quả”.

Hội thứ nhất có 11 quyển: Cử quả hoan lạc sinh tín phần. Từ hội thứ hai tới hội thứ bảy cộng lại có 41 quyển là: Tu nhân khế quả sinh giải phần. Hội thứ tám có bảy quyển là: Thác pháp tiến tu thành hạnh phần. Hội thứ chín có 21 quyển là: Y nhân chứng nhập thành đức phần…

 “Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh

Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu”

IMG_0575 (Copy)

Sau cùng là đạo từ của TT Thích Quảng Biên- Chánh Duy na hạ trường, TT nêu lên sự đúng đắn của Pháp Phật bởi đó là thành quả mà Đức Phật đã chứng nghiệm chế ra, với mục đích tốt đẹp khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật Tri kiến, khai mở cho chúng sinh các con đường thoát khổ được an vui. Đồng thời cũng đã sách tấn cho hàng Phật tử phải Học – Hiểu – Hành theo Pháp Phật, phải noi gương của Phật, của Tổ, dành nhiều tâm huyết hơn vào việc Tư duy, hiểu sâu Luật Nhân quả, Vô thường, khám phá ra chính mình, thấm nhuần Phật Pháp áp dụng được vào công việc hàng ngày của mình, của gia đình; thực hành  lợi mình, lợi người, được hết khổ, bình an, hạnh phúc. Tinh tấn hơn nữa trong việc hoằng dương Chánh Pháp, đền ơn Tam bảo, và tất cả các trọng ân. Thành tựu viên mãn Đạo giác ngộ giải thoát.

IMG_0579 (Copy)

Sau khi được nghe những bài Pháp nhũ vi diệu, và sách tấn của các Quý Thầy, toàn thể Đạo tràng đã dâng lời phát nguyện tu học năm 2562 với những mục tiêu rõ ràng, thiết thực, và ý chí quyết tâm mạnh mẽ hơn.

Xin chia sẻ một số hình ảnh của buổi lễ:

IMG_0462 (Copy) (2) IMG_0463 (Copy) IMG_0465 (Copy) IMG_0466 (Copy) IMG_0468 (Copy) IMG_0469 (Copy) IMG_0470 (Copy) IMG_0471 (Copy) IMG_0472 (Copy) IMG_0473 (Copy) IMG_0475 (Copy) IMG_0476 (Copy) IMG_0479 (Copy) IMG_0481 (Copy) IMG_0483 (Copy) IMG_0484 (Copy) IMG_0485 (Copy) IMG_0486 (Copy) IMG_0487 (Copy) IMG_0488 (Copy) IMG_0489 (Copy) IMG_0490 (Copy) IMG_0491 (Copy) IMG_0492 (Copy) IMG_0493 (Copy) IMG_0494 (Copy) IMG_0495 (Copy) IMG_0496 (Copy) IMG_0499 (Copy) IMG_0501 (Copy) IMG_0502 (Copy) IMG_0503 (Copy) IMG_0504 (Copy) IMG_0507 (Copy) IMG_0508 (Copy) IMG_0510 (Copy) IMG_0512 (Copy) IMG_0516 (Copy) IMG_0518 (Copy) IMG_0522 (Copy) IMG_0523 (Copy) IMG_0524 (Copy) IMG_0526 (Copy) IMG_0529 (Copy) IMG_0531 (Copy) IMG_0533 (Copy) IMG_0534 (Copy) IMG_0535 (Copy) IMG_0536 (Copy) IMG_0538 (Copy) IMG_0541 (Copy) IMG_0542 (Copy) IMG_0543 (Copy) IMG_0544 (Copy) IMG_0545 (Copy) IMG_0547 (Copy) IMG_0549 (Copy) IMG_0551 (Copy) IMG_0553 (Copy) IMG_0554 (Copy) IMG_0555 (Copy) IMG_0556 (Copy) IMG_0557 (Copy) IMG_0559 (Copy) IMG_0561 (Copy) IMG_0562 (Copy) IMG_0563 (Copy) IMG_0566 (Copy) IMG_0567 (Copy) IMG_0568 (Copy) IMG_0569 (Copy) IMG_0570 (Copy) IMG_0571 (Copy) IMG_0573 (Copy) IMG_0574 (Copy) IMG_0575 (Copy) IMG_0576 (Copy) IMG_0579 (Copy)

Thập Bát Công