TP.HCM: Buổi làm việc cuối giữa Thường trực Ban Trị sự và 6 ban ngành chuyên môn

0
55
PGO -

Sáng ngày 29/10 vừa qua, tại Việt Nam Quốc Tự (Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM) Thường trực Ban Trị sự PG TP đã có buổi làm việc thứ 2 cùng chư Tôn đức thường trực 6 ban ngành trực thuộc.

Được biết, đây cũng là chuyến công tác cuối cùng trong chương trình thăm và làm việc với Ban Trị sự  24 quận huyện và 12 ban ngành chuyên môn của Thường trực Ban Trị sự PG TP, nhằm lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Phật sự; kết nối hệ thống làm việc qua mạng lưới điện tử giữa Ban Trị sự PG TP, 24 quận huyện và 12 ban chuyên ngành; cùng đó là triển khai đồng bộ cơ sở vật chất và kế hoạch thiết lập văn phòng hành chánh điện tử,…

Chủ trì buổi làm việc có: HT.Thích Thiện Tánh – phó Chủ tịch HĐTS, phó Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Pháp chế PG TP; HT.Thích Thiện Đức – Ủy viên TT HĐTS, phó Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Kiểm soát PG TP, HT.Thích Huệ Văn – phó Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Kinh tế – Tài Chánh PG TP; TT.Thích Thiện Quý – phó Ban kiêm chánh Thư ký Ban Trị sự PG TP; TT.Thích Quang Thạnh – phó Thư ký kiêm chánh văn phòng Ban Trị sự PG TP.

 Tham sự có chư Tôn đức thường trực Ban Trị sự PG TP, cùng Trưởng ban, phó ban, chánh thư ký và phó thư ký của 6 ban chuyên ngành gồm: Kinh tế – Tài chánh, Từ thiện xã hội, Phật giáo Quốc tế, Thông tin – Truyền thông, Kiểm soát và Pháp chế.

Tại buổi làm việc, thừa chỉ đạo của Hòa thượng phó Pháp Chủ, Trưởng Ban Trị sự PG TP, TT.Thích Quang Thạnh đã triển khai kế hoạch thiết lập văn phòng hành chánh điện tử, mã hóa văn bản hành chánh Phật giáo để lưu máy tính và dữ liệu đám mây.

Cùng đó, Thượng tọa cũng kêu gọi các ban cần đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng công việc hành chánh điện tử sắp đến, đồng thời khuyến khích thành lập website riêng.

Theo công văn của Trung ương Giáo hội và chỉ đạo của Hòa thượng trưởng Ban Trị sự, thượng tọa kêu gọi chư Tôn đức thành viên 6 ban ngành hưởng ứng việc tránh dùng đồ nhựa khó phân hủy nhằm bảo vệ môi trường.

Dịp này, đại diện các ban ngành cũng trình bày những mặt thuận lợi và khó khăn trong công tác Phật sự của mình để Thường trực Ban Trị sự PG TP có hướng giải quyết và giúp đỡ cho mọi việc được hanh thông.

Theo đó, Ban kinh tế – tài chánh không có nhiều vướng mắc trong công tác Phật sự, chỉ có khó khăn trong vận động tài chánh ủng hộ xây dựng các công trình và tổ chức lễ hội của Ban Trị sự PG TP.

Ban từ thiện xã hội có khó khăn trong việc nhận báo cáo từ thiện từ các thành viên trong ban, và chỉ có 9/26 thành viên có tham gia các hoạt động từ thiện chung của Ban, từ đó dẫn việc thống kê số liệu từ thiện không chính xác.

Ban Phật giáo Quốc tế xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện cuốn sách giới thiệu Phật giáo các nước trên thế giới, nhằm giúp đỡ cho công tác ngoại giao khi có đoàn quốc tế thăm Ban trị sự PG TP.

Ban Thông tin – Truyền thông thời gian qua các thành viên trong ban có sự gắn kết chặt chẻ, nên Ban mong thường trực Ban Trị sự tiếp tục giúp đỡ để tổ chức nhiều khóa tập huấn truyền thông trong thời gian tới.

Ban pháp chế mong muốn Thường trực Ban trị sự tiếp tục kết nối với chính quyền các cấp để hỗ trợ giải quyết các vụ khuyến nại nơi Phật giáo các quận huyện còn tồn động.

Ban kiểm soát mong được cử thành viên tham dự các kỳ họp, hội của Phật giáo TP để kịp thời nắm bắt các vấn đề chuyên môn, từ đó tham mưu cho Thường trực Ban Trị sự trong công tác tổ chức.

Sau khi lắng nghe khó khăn của 6 ban ngành, thay mặt chủ tọa đoàn, TT.Thích Thiện Quý mong muốn các ban tiếp tục phát huy năng lực và vai trò của mình để thực hiện các công tác Phật sự chuyên môn đạt nhiều kết quả tốt. Thay mặt Ban thư ký, Thượng tọa xin tiếp thu các kiến nghị của 6 ban ngành, và trình thường trực Ban trị sự để thảo luận và đưa ra hướng giải quyết, nhằm giúp đỡ cho công tác điều hành Phật sự của các ban được hanh thông.

Tâm Giao, ảnh: Đăng Huy