Tiền Giang: Trực tiếp lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni ĐẠI ÁI ĐẠO và cung tiến giác linh chư vị Trưởng lão Ni PGVN hữu công năm 2019

0
455
PGO -

Thực hiện: Phật sự Online