Thông báo về việc cho Tăng Ni sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID 19 – Viêm đường hô hấp cấp

0
59
PGO -

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID 19 – Viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế; để đảm bảo sức khỏe cho Tăng Ni sinh. Thượng tọa Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội chỉ đạo sau:

1. Tiếp tục cho Tăng Ni sinh các khóa toàn Học viện được nghỉ học đến 16 giờ ngày 01/03/2020 tựu trường (tức ngày 08/02 năm Canh Tý).

2. Thời gian lễ Cầu nguyện quốc thái dân an, gặp mặt đầu xuân, khánh thành Tòa nhà Viên Quang sẽ thông báo cụ thể sau.

3. Các công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn trong phạm vi toàn Học viện sẽ được thực hiện theo Thông báo số 03/TB-HVPG ngày 04/02/2020.

Nay, Văn phòng Học viện xin thông báo để các phòng ban chức năng, toàn thể Tăng Ni biết, thực hiện.

HVPGVN- Hà Nội