Thái Nguyên: Tin video lễ khai Pháp và tiếp nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm

0
187
PGO -