Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Khác
  HomeTin TứcThái Nguyên: Bế mạc khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và...

  Thái Nguyên: Bế mạc khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc các tôn giáo Tỉnh năm 2018.

  Sáng nay, ngày 05/ 10/ 2018 tại lớp học trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, trọng thể bế mạc khóa bồi dưỡng Quốc phòng- An ninh dành cho các Tôn giáo trên địa bàn Tỉnh.


  Lớp học ngắn được diễn ra trong thời gian năm ngày, với 55 học viên; trong đó, là 35 vị chức sắc Phật Giáo và 20 chức sắc Đạo Tin Lành tham dự lớp học.

  Từ ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến chính sách Tôn giáo. Chính phủ tuyên bố “ Tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”. Nguyên tắc đó được thực hiện xuyên suốt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

  IMG_E3763

  Việt Nam là một quốc gia đa Dân tộc, đa Tôn giáo ( trên 90 triệu dân, 54 Dân tộc). Mỗi Dân tộc đều có bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống riêng với nhiều loại hình từ tín ngưỡng dân gian thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ những người có công với dân tộc, với cộng đồng, đến tín ngưỡng tôn giáo; có tôn giáo nội sinh, có tôn giáo du nhập từ nước ngoài vào, có tôn giáo đã tồn tại hàng ngàn năm, có tôn giáo mới hình thành và đều duy trì sinh hoạt tín ngưỡng…

  - Advertisement -

  Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay không chỉ làbảo vệ sự tồn tại của Tổ quốc mà còn phải bảo vệ an ninh cho sự phát triển đất nước. lấy bảo vệ an ninh chính trị làm cốt lõi xuyên suốt và bảo vệ an ninh kinh tế làm nền tảng.

  587a029d2e88ced69799

  Bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các ngành, các cấp trong đó lực lương chuyên trách được trao nhiệm vụ làm tham mưu, tổ chức và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia gồm:

  • Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
  • bảo vệ an ninh lực lượng vũ trang
  • bảo vệ an ninh chủ quyền
  • bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng.
  • bảo vệ an ninh kinh tế
  • bảo vệ an ninh thông tin.

  mục đích bảo vệ an ninh quốc gia là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, không để sảy ra bạo loạn, khủng bố…

  Từ đó, Đảng ta cũng đã xác định mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực: Về chính trị, kinh tế, về tư tưởng, về văn hóa, về đối ngoại, về an ninh, về quốc phòng.

  02b54cf02ce3ccbd95f2

  Hình ảnh kỷ niệm lễ khai giảng khóa học

  2a19fa8894ad74f32dbc

  Một số hình ảnh buổi bế giảng

  7e97d34b866e66303f7f 6b3246ec6af98aa7d3e8 5b715aed5dc8bd96e4d9 4d8cc13e941b74452d0a 3ca53d6f684a8814d15b 7efc005a557fb521ec6e 299ec028950d75532c1c 587a029d2e88ced69799 852c1c8b4daeadf0f4bf 86835a3c392fd971803e e9e8975dd77837266e69f7e8e324b601565f0f10 IMG_3758IMG_E3759 IMG_E3763 IMG_E3772 IMG_E3775 IMG_E3776

  Thập Bát Công

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều