Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
  HomeTin TứcTin tứcThái Bình: 54 giới được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh...

  Thái Bình: 54 giới được thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long

  Căn cứ giới luật đức Phật chế, thực hiện Hiến chương và nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN và chương trình Phật sự 6 tháng cuối năm, hôm nay 30 – 12 (24/11/Mậu Tuất), BTS PG tỉnh tổ chức truyền trao giới phẩm cho các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại Giới đàn chùa Thánh Long năm 2018. Đại giới đàn diễn ra trong ba ngày 28-30/12/2018 (22-24/11/Mậu Tuất) với các nội dung theo quy củ thiền môn miền Bắc, các giới tử phải trải qua các giai đoạn hành sám, nghe giáo giới, hướng dẫn nghi thức đăng đàn và chính thức thọ giới.

  Sáng ngày 30 – 12, tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tất cả các giới tử cầu thụ Sa-Di, Sa-Di-Ni, Tỳ-khiêu, Tỳ Khiêu Ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư. Sau khi các nghi thức lễ thỉnh cầu đã xong, y theo luật, hội đồng giới sư Ni đã làm lễ hội đồng giới sư Tăng để bắt đầu cho việc truyền trao giới pháp cho giới tử Ni. Chư tôn đức Tăng Ni hai hội đồng giới sư cùng quý tôn đức nghiệp sư Tăng, nghiệp sư Ni và các giới tử đã quang lâm chính điện lễ Phật cầu gia bị. Sau đó là các nghi thức chuẩn bị cho giới đàn được trang nghiêm,

  Ban tổ chức cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh HT.Thích Thanh Dục làm Đàn đầu Hòa Thượng; TT.Thích Thanh Hòa ngôi vị Yết – ma – A – xà – lê; TT.Thích Thanh Định ngôi vị Giáo thụ A – xà – lê; HT.Thích Thanh Tụ; TT.Thích Trí Sử; TT.Thích Thanh Bản; ĐĐ.Thích Thanh Vượng; ĐĐ.Thích Minh Thành; ĐĐ.Thích Thanh Mẫn, ĐĐ.Thích Thanh Ân làm Tôn chứng Tăng – già.

  Về phía Hội đồng Giới sư Ni, Ban tổ chức đã cung thỉnh NT.Thích Đàm Lưu làm Đàn đầu Hòa Thượng; NS.Thích Đàm Thoa (TP.Thái Bình) ngôi vị Yết – ma A – xà – lê; NS.Thích Đàm Tuất (Đông Hưng) ngôi vị Giáo thụ A – xà – lê; NS.Thích Đàm Tứ (Tiền Hải); NS.Thích Đàm Hạnh (Tiền Hải); NS.Thích Đàm Liên (Quỳnh Phụ); NS.Thích Đàm Hưng (Kiến Xương); NS.Thích Đàm Tường (Hưng Hà); NS.Thích Đàm Nhẫn (Thái Thụy), NS.Thích Đàm Tứ, SC.Thích Đàm Hoa làm Tôn chứng Tăng già.

  Sau khi tác pháp Yết ma kết giới trường, các giới tử Tỳ – khiêu, Sa – Di đã được quý Thầy điển lễ hướng dẫn phép thỉnh Giới sư, tôn chứng Tăng già và được Hòa thượng đàn đầu khai đạo. Tăng Yết ma vấn hòa cho các giới tử lần lượt được thụ giới, Thượng tọa giáo thụ hỏi các già – nạn và khinh già để kiểm tra tư cách và được Thượng tọa Yết ma A – xà – lê tác pháp Yết ma. Sau một lần hỏi và ba lần lấy biểu quyết, vô tác giới thể đã thành tựu cho một giới tử đắc giới Tỳ khiêu như pháp. Hòa thượng đàn đầu đã trao giới tướng, Thượng tọa Yết ma đã trao ba y cho giới tử đắc giới Tỳ khiêu lãnh thụ. 4 đàn giới như pháp, 12 tân Tỳ khiêu đã lễ tạ hội đồng giới sư. Buổi chiều cùng ngày, hai hội đồng giới sư đã tấn đàn truyền giới cho 08 giới tử Sa – Di, 22 giới tử Thức – xoa – ma – na và làm Chính pháp Yết ma cho 12 vị Thức xoa ma na cầu giới Tỳ – khiêu Ni.

  - Advertisement -

  Nhân dịp này HT.Thích Thanh Dục ngôi vị Đàn đầu Hòa thượng đã khuyến tấn các nghiệp sư đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, các hành giả phải luôn tu hành trì lễ, y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học trau dồi giới định tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam Bảo xứng đáng làm Thầy, vì các vị chính là sứ giả của Như Lai được thọ nhận và đem chính pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi làm cho Phật giáo được trường tồn chúng sinh an lạc.

  Giới đàn chùa Thánh Long đã hoàn mãn và thành tựu trong không khí tràn đầy đạo vị. Các nghi thức truyền giới diễn ra như pháp theo quy củ giới đàn miền Bắc: Giới sư thanh tịnh, giới trường trang nghiêm, giới tử cần cầu giới pháp, đắc giới thể đúng pháp đúng Luật. Hòa chung niềm vui hân hoan, phấn khởi chúc mừng các giới tử luôn tinh tấn tu học trên con đường giải thoát, trau dồi giới hạnh để đưa Phật giáo tỉnh nhà phát triển vững mạnh.

  Xin giới thiệu một số hình ảnh tại Giới đàn Thái Bình 2018 tại đây:

  Các thầy nghiệp sư cầu thính Hòa thượng đàn đầu
  Các giới tử ra mắt hai Hội đồng giới sư
  Chư tôn đức lễ Phật cầu gia bị
  Tấn đàn truyền Tỳ kheo giới
  Các giới tử Tỳ kheo xả man y, thụ tam y phúc điền
  Hội đồng giới sư làm bản pháp truyền Tỳ kheo Ni
  Tấn đàn truyền giới Sa – Di
  Tấn đàn trao chính pháp Yết ma cho giới tử Tỳ kheo Ni
  Các giới tử tân Tỳ kheo Ni lễ tạ Đại Tăng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều