Tăng xá Học viện PGVN tại Huế tổ chức Tạ pháp an cư năm Canh Tý

0
43
PGO -
Sáng 30 tháng 8 năm 2020 (12.7 Canh Tý) tại Học viện PGVN tại Huế (phường An Tây, thành phố Huế); Tăng xá Học viện PGVN tại Huế đã tổ chức lễ tạ pháp sau ba tháng cấm túc an cư, nghiêm trì tịnh giới.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có HT. Thích Hải Ấn – UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, chư Tôn đức giáo thọ, Ban Quản lý Tăng xá, Tăng sinh đang an cư tại Học viện cùng quý Đạo hữu Phật tử thiện tín.
Mùa an cư năm Canh Tý, Pl.2564 tại Tăng xá có 64 vị Tỳ kheo và 02 vị Sa di tập sự. Hàng ngày, Ban Quản lý Tăng xá đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành Học viện, chư Tôn đức giáo thọ cùng chư Tôn đức trú trì các tự viện chứng minh, cử hành lễ Quá đường, sách tấn và trợ duyên cho toàn thể Tăng sinh trên bước đường tu học và hành trì; ngoài ra Ban Quản lý Tăng xá cũng đã thường xuyên cung thỉnh chư Tôn thiền đức chủ trì thuyết giảng, chia sẻ các đề tài liên quan đến giới luật và sự tu tập để trau dồi thêm kiến thức cho toàn thể Tăng sinh.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
ĐĐ. Thích Phước Hòa thông qua chương trình
ĐĐ. Thích Thiền Định thay mặt Ban Quản lý Tăng xá dâng lời tác bạch
Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn ban đạo từ
TT. Thích Nguyên Thành xướng lễ
Thành tâm cúng dường lên chư Tôn thiền đức
Chụp hình lưu niệm
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện