Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
  HomeTin TứcTấn đàn Giới tử thọ giới Tỳ kheo tại Giới trường Báo...

  Tấn đàn Giới tử thọ giới Tỳ kheo tại Giới trường Báo Quốc

  Sáng sớm ngày 06/4/2019 (02.3 Kỷ Hợi) tại Giới trường chính Báo Quốc, dưới sự hướng dẫn của nhị vị Hòa thượng Dẫn thỉnh, toàn thể 98 giới tử thọ giới Tỳ kheo đã thành tâm đảnh lễ cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư đăng lâm giới trường để truyền thọ Giới pháp.
  HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Đường đầu Hòa thượng cùng chư Tôn đức Giới sư niêm hương bạch Phật, tác pháp Yết ma, cử hành thọ đại giới cho các Giới tử theo nghi thức truyền thống. Sau khi được trao truyền giới pháp, các giới tử đã xả Mạn y và được truyền Tam y, bình bát, đãy lọc nước, toạ cụ – đây là những báu vật của người xuất gia, là hành trang mang theo suốt cuộc đời mình. Các giới tử đã thật sự dự vào hàng “Thích tử Như Lai, nối dòng dõi Thánh”, bắt đầu bước vào con đường dấn thân phụng sự, thừa hành mạng mạch Như Lai, “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”.
  Một số hình ảnh ghi nhận được:
  Cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư
  Chư Tôn đức Hội đồng Thập sư niệm hương bạch Phật
  Các giới tử vân tập trang nghiêm tại Giới trường 
  Hòa thượng Đường đầu Thích Huệ Ấn
  HT. Thích Huệ Phước, HT. Thích Giác Đạo – Dẫn thỉnh
  HT. Thích Đức Thanh – Giáo thọ A-xà-lê 1

  HT. Thích Đức Thanh – Giáo thọ A-xà-lê 1

  - Advertisement -

  HT. Thích Chơn Hương – Giáo thọ A-xà-lê 2

  Sáng cùng ngày tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm, toàn thể giới tử tại gia thọ Bồ tát và Thập thiện đã vân tập trang nghiêm đông đủ để cử hành lễ Sám hối.

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều