Tags Thích là nhich

Tag: thích là nhich

Bạn làm mọi thứ vì mình thích hay vì người ta...

Sống để làm những điều mình thích, hay sống vì những gì người ta nói mới đích thực là cuộc sống?Tôi đặc biệt ấn...