Tags Phat su Tra Vinh

Tag: Phat su Tra Vinh

Trà Vinh: Chùa Phật Quang tổ chức Khóa tu Bát Quan...

Tinh chuyên Giới- Định vun bồi. Thiện pháp tăng trưởng muôn đời bình an. Ngày 2/5/2019 (28/3 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Thích Trí Thọ, Trụ...