Tags Kiep song

Tag: kiep song

Sự vô thường trong từng kiếp luân hồi

Đức Phật đã dạy thật rõ ràng: Kiếp sống phù du thu mây bay. Sinh tử khác nào vũ điệu say. Đời người mạng...