Tags Chùa Bái Đính

Tag: Chùa Bái Đính

“Bốn phương pháp kết nối yêu thương– Nối vòng tay lớn”...

     Nhận lời cung thỉnh của Ban tổ chức Khóa tu mùa hè Chùa Bái Đính lần thứ 5, Hòa thượng Thích Bảo...