Tags Chư Hộ pháp Thiện thần

Tag: chư Hộ pháp Thiện thần

Tâm thư kêu gọi xây dựng Tổ đường chùa Vạn Phúc...

Thiết nghĩ, việc xây dựng ngôi Tổ đường là điều cần thiết và cấp bách. Ngưỡng nguyện trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư...