Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Khác
  HomePhật HọcKinh- luật- luậnSám Cầu Siêu Cúng Mẹ – Video Kinh Có Chữ Dễ Tụng

  Sám Cầu Siêu Cúng Mẹ – Video Kinh Có Chữ Dễ Tụng

  SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ

  Mẹ ôi con rất đau lòng,
  Nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con,
  Công lao khó nhọc mỏi mòn,
  Tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy,
  Con đau mẹ chạy thuốc thầy,
  Vái van chùa miếu đủ đầy cầu xin,
  Than ôi cốt nhục thâm tình,
  Biết sao trả đặng mẹ mình dày công.
  Bây giờ nhìn cảnh đau lòng,
  Mẹ đã về chốn non bồng xa chơi,
  Bỏ con lặn hụp biển khơi,
  Sống trong khổ não lụy rơi chan hòa,
  Biết đâu tìm kiếm mẹ già,
  Nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu,
  Cháu con thơ dại chít chiu,
  Như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn,
  Lòng con thương nhớ thở than,
  Cơm dưng ba bát vái van mẹ về,
  Cổ bàn dọn cúng ê chề,
  Nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn,
  Mẹ về vãng cảnh chị Hằng,
  Chúng con cúng giỗ làm văn tế ruồi.
  Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi,
  Nhớ thương từ mẫu sụt sùi lệ sa,
  Thành tâm thiết lễ trai gia,
  Một lòng cầu Phật Di Ðà độ vong,
  Nguyện cầu Ðịa Tạng thương lòng,
  Cứu độ hồn mẹ thoát vòng oan khiên,
  Cầu Ngài Tôn giả Mục Liên,
  Ban cho Diệu pháp, Phật truyền lục thông,
  Xin Ngài thương xót gắng công,
  Cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nàn,
  Khỏi nơi địa ngục khóc than,
  Về nơi Cực lạc sen vàng điểm tên.
  Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên,
  Liên hoa cửu phẩm nêu tên đời đời,
  Ở nơi Cực Lạc vui chơi,
  Hộ trì tang quyến thảnh thơi an nhàn,
  Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
  Ðộ vong hồn đặng Tây phương mau về.

  SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN
  (Sám báo hiếu II)

  Báo ân nghĩa trọng vô biên,
  Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi,
  Dương trần con chịu mồ côi,
  Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sinh,
  Nhớ câu đất rộng trời dài,
  Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa,
  Mẹ hiền khuất dạng trong nhà,
  Bỏ con thơ dại vào ra một mình,
  Ðau lòng vì nỗi tử sinh,
  Nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly,
  Cháu con sầu thảm ai bi,
  Ra vào chẳng thấy dung nghi hàng ngày,
  Trời cao đất thẳm có hay,
  Mẹ con xa cách càng cay càng phiền,
  Con còn vui sống triền miên,
  Mất mẹ gan ruột đảo điên muôn phần,
  Than ôi, từ mẫu thâm ân,
  Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày.
  Nhớ ơn cúc dục cao dày,
  Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh,
  Sớm khuya lặng lẽ một mình,
  Vắng sau quạnh trước bóng hình mẫu thân,
  Dưỡng sanh non biển sánh bằng,
  Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu,
  Nhiều khi am tự khấn cầu,
  Cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng,
  Khi con vừa mới lọt lòng,
  Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay,
  Mẹ cha vất vả đêm ngày,
  Trông con mau lớn chẳng nài công lao,
  Nhứt là những lúc ốm đau,
  Mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn,
  Thuốc thang luống chịu cơ hàn,
  Thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng,
  Khuyên con ăn ở có chừng,
  Nào là trai gái giữ thuần nết na,
  Dạy con khắp hết việc nhà,
  Mẫu từ, Tử hiếu thuận hòa nên danh,
  Bây giờ nhìn nấm mồ xanh,
  Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng,
  Về nhà thấy dạng chân dung,
  Ðèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân,
  Nhớ mẹ đau khổ muôn phần,
  Tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng,
  Lòng con thương nhớ khóc than,
  Cơm dưng ba bát vái van mẹ dùng,
  Làm sao trả thảo báo ân,
  Ðôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than,
  Ðêm thâu giấc mộng mơ màng,
  Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm canh,
  Mẹ đà về chốn Diêm thành,
  Bỏ con dương thế cam đành xót xa,
  Ruột đau từ đoạn thiết tha,
  Nhớ thương từ mẫu lệ sa khôn cầm,
  Năm canh con trẻ đang nằm,
  Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa,
  Hồn về chín suối xa đưa,
  Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê,
  Suối vàng cũng gọi là quê,
  Ai ai không khỏi đọa về khổ thân,
  Làm con báo hiếu chuyên cần,
  Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra.
  Ngày nay thiết lễ trai gia (ma chay),
  Lòng thành cầu Phật Di Ðà chứng minh,
  Quan Âm, Thế Chí đồng thinh,
  Ðức Ngài Ðịa Tạng độ hình mẫu thân,
  Hà sa chư Phật Long thần,
  Phóng quang tiếp dẫn mẫu thân thượng trình,
  Hương hồn về chốn Phật đình,
  Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi trong,
  Ngồi trên phẩm báu hư không,
  Nương theo chơn Phật thong dong Lạc thành,
  Mẹ đã về cõi vô sanh,
  Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm.
  Lạy cầu chư Phật từ tâm,
  Di Ðà thọ ký hồn âm trọn lành,
  Nguyện hồn về chốn Lạc thành,
  Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời,
  Cầu cho hồn đặng thảnh thơi,
  Hộ trì tang quyến đến nơi đạo tràng,
  Tụng kinh lễ Phật cầu an,
  Phát tâm tu niệm Lạc bang mau về.

   

  - Advertisement -

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều