Thứ Ba, Tháng Hai 27, 2024
Khác
  HomePhật HọcQuy y chùa gần, tu học chùa xa?

  Quy y chùa gần, tu học chùa xa?

  Hỏi:

  Tôi quy y tại chùa gần nhà nhưng hiện nay thường tham dự các khóa tu học ở chùa xa, có khi rất xa thành phố. Xin hỏi, đi tu học ở chùa xa như vậy có gì lỗi đạo với sư phụ ở chùa gần không? Tôi có một vài người thân trong gia đình đã mất, vậy có nên đi cầu hồn để biết tình trạng của họ hiện nay không? Sự mất mát người thân đó có phải nghiệp xấu của tôi không?

  (Mỹ Xuân, Q.3, TP. HCM)

  Đáp:

  - Advertisement -

  Bạn Mỹ Xuân thân mến!

  Trong bất cứ lễ quy y nào, các Phật tử cũng đều được vị bổn sư hoặc vị thầy chủ trì lễ quy y huấn thị: “Quý vị hãy xem tất cả chư vị Tăng (Ni) ở khắp nơi là thầy của mình, xem tất cả các chùa viện là chùa của mình, tùy duyên tu học ở bất kỳ chùa viện hoặc đạo tràng nào thích hợp và thuận lợi nhất”. Vì thế, bạn tu học ở đâu cũng được cả mà không ngại lỗi đạo với bổn sư của mình.

  Mặc dù tu học ở đâu là tùy duyên, nhưng đối với vị bổn sư thì Phật tử phải luôn kính quý và tròn đủ bổn phận với bậc thầy đã trợ duyên, dẫn dắt mình vào đạo. Ngược lại, với bổn sư khi biết Phật tử đã quy y với mình tham học với các vị thầy khác thì cần khuyễn khích và hoan hỷ tán trợ, nhằm giúp Phật tử có hiểu biết sâu rộng cũng như gieo duyên với Tăng (Ni) cùng đạo hữu thập phương.

  Đối với những người thân đã mất, thiết nghĩ bạn không nên đi cầu hồn để biết tình trạng của họ(Vì không có gì đảm bảo là biết đúng, và nếu có biết đúng tình trạng của người chết đi chăng nữa cũng chẳng ích gì) mà chỉ nên tụng kinh cầu siêu, làm phước để hồi hướng công đức cho chư vị ấy. Đây chính là việc làm đem đến lợi ích thiết thực nhất cho hương linh.

  Tất cả những biến động tốt xấu hay thuận nghịch sảy ra xung quanh đời sống của bạn và gia đình chính là biểu hiện cụ thể nhất của nghiệp, bao gồm biệt nghiệp (nghiệp riêng của bạn) và cộng nghiệp (nghiệp chung của các thành viên trong gia đình). Là Phật tử, bạn phải nương theo chính kiến để chuyển hóa nghiệp lực và không nên theo tà kiến, mê tín dị đoan. Chính việc chuyển hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý theo hướng thiện lành- thân làm ác thì bỏ ác làm lành, miệng nói ác thì bỏ ác nói lành, ý nghĩ ác thì bỏ ác nghĩ lành- mới là cơ sở để thiết lập hạnh phúc và an vui.

  Như Nhiên- Quảng Tánh

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều