Phóng sự: Ánh sáng cho đời kỳ 2 – Hỗ trợ chi phí mổ mắt cho 80 bệnh nhân nghèo huyện đảo Phú Quốc

0
760
PGO -

Mời quý vị xem thêm:

https://phatgiaoonline.com/anh-sang-cho-doi-ky-2-dd-thich-nguyen-chieu-dan-doan-tu-thien/

Vạn Tịnh – Khánh Ngọc