“Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam” hay là: “Tà Đạo Tịnh Vương Nhất Tông?”

0
6602
PGO -
Phật giáo Việt Nam là kết tinh của sự truyền thừa lịch sử từ thuở sơ khai, du nhập từ Ấn Độ vào nước ta, song hành với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Điều ấy khẳng định qua triết lý, văn hoá, nghệ thuật và sự tiếp nối xuyên suốt trong dòng chảy Phật giáo được định hình và mang những đặc tính ưu việt của Phật giáo dành cho người Việt Nam cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Bất cứ tổ chức nào thuộc Phật giáo Việt Nam, đều kế thừa truyền thống ấy. Nếu phi Phật giáo mà tự nhận là Phật giáo thì đó là ngoại đạo trá hình.
Kinh Bách Dụ, Phật dạy: “Đó là tên trộm mặc áo vua.” Nhưng đau đớn thay, ngày nay tặc trụ ấy được công nhận với danh nghĩa là: “Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam”. Vậy nên chăng xem lại sự công nhận ấy, đó có phải là phụ rẫy ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam, hơn 2000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước.
Tịnh Vương Nhất Tông là tà đạo, nay ngụy trang trong vỏ bọc mỹ từ “Phật giáo Việt Nam” nhằm đánh lừa Phật tử. Trong khi đó là một giáo phái tự phát, hệt như ông Nguyễn Nhân (Thiền Tông Tân Diệu) hiện nay, bài xích Phật giáo, xuyên tạc chánh pháp mà được hợp thức hóa để lộng hành.
“Pháp tạng Phật giáo Việt Nam” được chính quyền một số địa phương cho phép đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (ảnh:http://ptpgvn.vn)
Còn Pháp Tạng là dịch ra là kho tàng chánh pháp. Tại sao một ngoại đạo ngụy xưng Di Lặc tái thế như Tịnh Vương Nhất Tông hoàn toàn trái với giáo pháp đạo Phật mà lại được vài địa phương công nhận là “Kho Tàng Chánh Pháp của Phật Giáo Việt Nam”?
Giấy chứng nhận cho “Pháp tạng Phật giáo Việt Nam” sinh hoạt tập chung của UBND phường 1 Quận Gò Vấp
Cần phải xem lại trình độ chuyên môn của địa phương đó, để tránh “mắc cá được xem là hạt châu, vàng thau lẫn lộn”, hay là địa phương ấy đang cố tình phủ nhận sự đóng góp của Phật giáo với nước nhà, tạo điều kiện cho bọn ma vương thành tựu âm mưu phá hoại Phật giáo?
Công văn của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, do TT. Thích Đức Thiện ấn ký, ngày 12/8/2020, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiện tượng mượn danh Phật giáo Việt Nam để thành lập tổ chức tôn giáo mới mà không liên quan gì đến Phật giáo. Đây là thủ đoạn mị dân nhằm cải đạo tín đồ Phật giáo và lợi dụng uy tín của Phật giáo Việt Nam.
Công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi lên Ban Tôn giáo Chính phủ
Nếu tà đạo Tịnh Vương Nhất Tông núp bóng ngụy trang Phật giáo được hợp thức dễ dàng như vậy, thì Pháp Luân Công đã len lỏi khắp ngõ ngách bằng chiêu bài tập dưỡng sinh, cho đến Thiền Tông Tân Diệu, thậm chí Trần Tâm, Thanh Hải Vô Thượng Sư hay Nhất Quán Đạo, cũng sẽ lợi dụng sự lỏng lẽo của địa phương để thành lập những tổ chức mang danh nghĩa Phật giáo Việt Nam để bành trướng. Khi đó tình hình an ninh chính trị và xã hội sẽ ra sao, khi bọn tà sư lộng hành phát triển. Nhất là vai trò của Tôn Giáo luôn gắn liền với ổn định chính trị xã hội.
Rất mong kiến nghị của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN gửi đến Ban Tôn Giáo Chính Phủ Nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam về kiến nghị tên gọi Pháp Tạng Phật giáo Việt Nam của tổ chức tôn giáo được một số địa phương cho đăng ký, sẽ được giải quyết thỏa đáng. Vì đó là tâm nguyện chung của Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước.
Ngang đây, cũng xin đính chính với quý Phật tử, bất cứ tổ chức, cơ sở, website nào thuộc Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam đều không phải của Phật giáo Việt Nam, không có sự truyền thừa của Phật giáo Việt Nam, càng không liên hệ gì đến Chánh Pháp, thậm chí đi ngược lời Phật dạy. Như công văn phản hồi của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN đã nêu.
Rất mong quý Phật tử nên tự bảo vệ mình và người thân trước nguy cơ vàng thau lẫn lộn hiện nay. Cùng lên tiếng cho mọi người được rõ.
Trần Đại Sĩ