Ninh Thuận: Chiêu sinh lớp TCPH khóa VIII (2018-2021)

0
298
PGO -

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận Thông báo chiêu sinh khóa VIII (2018 – 2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC
Số: 58 /TB-TCPH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 30 tháng 5 năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc Chiêu sinh Trung cấp Phật học khóa VIII (2018 – 2021)
Kính gửi: – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, Thành;
                – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, Thành phố;
                – Chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong toàn tỉnh.

Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN tại công văn số: 216/ CV.HĐTS – ngày 22/5/2018 về việc Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận chiêu sinh khóa VIII (2018 – 2021).

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận Thông báo chiêu sinh khóa VIII (2018 – 2021) cụ thể như sau:

1. Đối tượng chiêu sinh: 
– Tăng ni sinh trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận, từ 16 tuổi trở lên có đạo hạnh và sức khỏe tốt.
– Đã có bằng Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, bổ túc Trung học Phổ thông hoặc tương đương.
 2. Hồ sơ chiêu sinh:
– 02 đơn xin nhập học (Tăng ni sinh ngoài tỉnh phải có ý kiến của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh).
– 02 bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
– 02 bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPH hoặc tương đương (thị thực).
– 02 bản sao CMND (thị thực).
– 02 bản sao Chứng điệp thọ giới hoặc Giấy phát nguyện xuất gia (thị thực).
– 03 ảnh 3×4 (chụp thẳng).
Các mẫu đơn trên có phát hành tại văn phòng Trường TCPH tỉnh Ninh Thuận, được đăng tải trên các website hoặc trang web: daophatngaynay.com. Tăng ni sinh có thể tải về làm hồ sơ nhập học, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận – số 56 đường 21 tháng 8 phường Phủ Hà, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Thời gian phát hành hồ sơ:
– Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2018 (nhằm ngày 01/8/Mậu Tuất).
– Dự kiến khai giảng vào ngày 15/9/2018 (nhằm ngày 06/8/Mậu Tuất).
4. Địa điểm: Trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận, số 56, đường 21 tháng 8, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
– Nội trú tăng: Chùa Sùng Ân, số 56, đường 21 tháng 8, phường Phủ Hà, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm.
– Nội trú ni: Chùa Diệu Nghiêm, số 54, đường 21 tháng 8, phường Phủ Hà, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm.
Nhà trường miễn toàn bộ chi phí chỗ ở, phí học tập cho tăng ni sinh suốt thời gian theo học tại trường.
Vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo tăng, ni có đủ trình độ kiến thức Phật học. Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận, kính mong Chư tôn đức tăng ni, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh và các Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố tích cực phổ biến rộng rãi thông báo này, tạo điều kiện cho tăng ni sinh trên bước đường tu học.
Kính chúc Quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Nơi nhận:
– Như trên;
Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương;
– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận;
– Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh;
– Lưu VT.
TM. BAN GIÁM HIỆU
 HIỆU TRƯỞNG
Thượng tọa Thích Hạnh Thể

Xin liên hệ:
– ĐĐ Thích Chúc Hiển: 0908576156.
– SC. TN Nguyên Tạng: 01682783188