Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024
Khác
  HomeLịch Sử- Tư LiệuNhục thân bất hoại của Hòa thượng Hải Hiền

  Nhục thân bất hoại của Hòa thượng Hải Hiền

  Nhục thân Bồ tát Hải Hiền Đại sĩ, một người đại viên mãn thành tựu, một người niệm Phật, một câu A Di Đà Phật, Phật hiệu niệm được 92 năm. Sáu năm sau khi viên tịch mở cang, lưu lại xá Lợi toàn thân kim cang.

  Lão Hoà thượng Hải Hiền tại chùa Lai Phật ở Huyện Xã Kỳ, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc viên tịch, Ngài ngồi trong cang (chum) 6 năm lẻ 100 ngày, sau khi mở cang ra thì mùi hương toả khắp, đầu tóc, mạch máu, lỗ chân lông đều rõ ràng có thể thấy, thật là bất khả tư nghì!

  Lão Hoà thượng Hải Hiền tự tại vãng sinh.

  Lão Hoà thượng Hải Hiền tự tại vãng sinh.

  Nhục thân Bồ tát Hải Hiền Đại sĩ, một người đại viên mãn thành tựu, một người niệm Phật, một câu A Di Đà Phật, Phật hiệu niệm được 92 năm. Sáu năm sau khi viên tịch mở cang, lưu lại xá Lợi toàn thân kim cang.

  Trong Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa thượng Tịnh Không luôn tán thán vị Hòa thượng Hải Hiền: Lão Hòa thượng Hải Hiền sống 112 tuổi, đó không phải là thọ mạng vốn có của ngài mà là A Di Đà Phật giúp ngài kéo dài tuổi thọ. Việc này Lão Hòa thượng chính mình nói rõ với chúng ta. Ngài thấy được A Di Đà Phật, tôi tin tưởng rằng không chỉ một lần ngài thấy được Phật. Ngài mỗi lần thấy được Phật, ngài đều mong Phật mang ngài đến thế giới Cực Lạc. Nhưng A Di Đà Phật nói với ngài: “Thời tiết nhân duyên vẫn chưa đến, con nên ở lại thế gian làm biểu pháp.”

  - Advertisement -

  Nhục thân của cố lão Hòa thượng sau khi được các Phật tử cung kính dát vàng:

  A Di Đà Phật! Chí thành đảnh lễ Tây Phương An Lạc Thổ Đại Thế Chí Bồ Tát Vô Biên Quang Chức Thân Biến Pháp Giới Bồ Tát Ma Ha Tát Hải Hiền Lão Hoà thượng!

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều