Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 3, 2023
Khác

  Nhẫn nhục

  Nguồn sức mạnh của trẻ thơ

  Chính là tiếng khóc bất ngờ kêu la.

  Nguồn sức mạnh của đàn bà

  Là cơn phẫn nộ bùng ra tức thời.

  Trộm kia mạnh mẽ át người

  - Advertisement -

  Chính nhờ vũ khí giấu nơi thân mình.

  Quyền uy vua chúa cung đình

  Là nguồn tạo sức mạnh quanh ngai vàng.

  Kẻ ngu sức mạnh phô trương

  Chỉ nhờ áp đảo đối phương hiền lành.

  Còn người hiền trí tinh anh

  Sức nhờ cảm hóa tạo thành mạnh thay.

  Người đa văn cõi trần này

  Nhờ tra xét kỹ tạo ngay sức mình.

  Riêng Sa Môn, bậc tu hành

  Sức do nhẫn nhục đạt thành mà thôi!

  Hạnh tu nhẫn nhục tuyệt vời

  Sáng bừng trí tuệ, rạng ngời từ bi

  Cõi lòng an lạc mọi bề,

  Ngại chi nghịch cảnh, sá gì chướng duyên

  Luôn bình thản, mãi an nhiên.

  Khi tâm điều phục sức liền mạnh sao!

  Đâu còn có phước đức nào

  Sánh cùng nhẫn nhục từ bao lâu rồi!

  Cả Thân, Khẩu, Ý đồng thời

  Ba phần nhẫn nhục con người nên theo!


  Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  (thi hóa lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma)

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều