Ngày thứ 2 đoàn Huynh trưởng Gia đình Phật tử thăm viếng tổ đình, tự viện phía Bắc.

0
23
PGO -
Ngày thứ 2 đoàn Huynh trưởng Gia đình Phật tử thăm viếng tổ đình, tự viện phía Bắc.

Xin giới thiệu một số hình ảnh đoàn huynh trưởng Gia đình Phật tử trung ương – Phân ban Gia đình Phật tử – Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ngày thứ 2 thăm viếng Tổ đình, Tự viện khu vực phía Bắc

Đoàn tới Tổ đình Viên Minh – Phú Xuyên – Hà Nội nơi Đức Đệ tam Pháp Chủ GHPGVN trụ trì.

Chiều cùng ngày đoàn di chuyển tới Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên – Vĩnh Phúc –  Lễ Phật và đảnh lễ Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt – Trụ trì Thiền viện.


Phúc Thịnh – Thiện Tâm