Nền tảng của an lạc

0
51
PGO -

Bình yên đến từ nơi tâm an tịnh. Muốn có tâm an tịnh, thì nền tảng căn bản chính là 5 điều an lạc- không giết hại; Không trộm cắp; Không tà hạnh; Không nói dối; Không dùng chất gây nghiện.

Nền tảng an lạc tuy rất xưa nhưng không hề cũ, luôn trường tồn vượt thời gian xuyên không gian, là nếp sống của những con người hướng thiện, là nguyên tắc của xã hội văn minh, của một thế giới thái hòa:

Khi con người cùng nhau bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của muôn loài,…đó chính là đang thực hành việc không sát sanh.

Khi con người khai thác tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm, biết vừa đủ…đó cũng là một dạng của không trộm cắp.

Khi con người biết tôn trọng yêu thương những người trong gia đình, khi con người biết yêu thương muôn loài vạn vật như những người thân thiết .., thì hành tinh này sẽ mãi mãi là hành tinh xanh, không còn hiện tượng biến đổi khí hậu, hạn hán, bão lũ….đây cũng là biểu hiện của không tà hạnh.

Khi con người biết dùng lời nói để vun đắp nghĩa tình, xây dựng an lạc, tránh xá việc nói dối, nói đâm thọc, chửi rủa, nói xuyên tạc sự thật…thì đầu óc được nhẹ nhàng, thế gian được an hòa. Đây cũng là một phần lợi ích của việc thực hiện việc không nói dối

Khi con người không sử dụng chất gây nghiện: tránh xa việc trồng, tạo, sử dụng những chất gây nghiện, những hoạt động gây nghiện…thì thân nhẹ nhàng tránh khỏi mọi sự ràng buộc.

“Việc tuy nhỏ nhưng không làm sẽ không xong. Đường tuy ngắn nhưng không đi sẽ không đến“. Mỗi ngày, tập bỏ một chút việc chưa tốt, thêm 1 chút việc lành, như nước chảy từng giọt lâu ngày cũng đầy chum lớn. Nhớ cùng thực tập mỗi ngày quý vị nhé.

An Lạc Hạnh