Nam Định: Trường hạ chùa Cả- Thánh Ân tác pháp An cư kết hạ PL 2562

0
1791
PGO -

Mùa an cư năm nay tại Hạ Trường chùa Cả Tp Nam Định với trên 100 hành giả vân tập về làm lễ tác pháp An cư để ứng dụng lời Phật dạy “Tỳ kheo chi yếu vụ” của mình vào ngày 16/ 05/ Âm lịch.

Mùa an cư năm nay Hạ trường được cung đón HT Thích Minh Tâm- Thành viên HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư GHPGVN tỉnh Nam Định làm hạ chủ; TT Thích Quảng Biên- Trưởng BTS GHPG huyện Mỹ Lộc làm Chánh Duy na cùng toàn thể 108 chư Tôn đức tăng ni hành giả an cư.

IMG_0272

Mùa an cư có hai ý nghĩa: thể hiện lòng từ bi không nỡ làm tổn hại chúng sinh, đồng thời tập trung việc hướng dẫn dạy dỗ tu học cho Tăng Ni. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy trong ba tháng ròng rã, chư Tăng, chư Ni tu hành được tinh tiến và kết quả tốt.

Do đó, ngày xưa có những vị Tỳ-kheo qua ba tháng an cư chứng một quả vị. Nếu tu gần tiến lên một quả vị, nhưng tới mãn ngày an cư, các ngài xin Phật cho ở lại tu thêm để đạt được đạo quả như Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, v.v…

IMG_0250

Như vậy, mùa an cư là mùa chư Tăng, chư Ni cố gắng tu hành để tiến lên những quả vị hay những công hạnh mà trước kia chưa tiến được. Đó là điểm chính yếu mà tất cả Tăng Ni ngày nay phải nhớ.

Hiện giờ đất nước chúng ta đường xá rộng lớn, xe cộ đi lại không phải giẫm đạp trùng kiến như ngày xưa, nhưng thể theo lời đức Phật dạy chúng ta cũng kiết hạ an cư.

Thời này mình không thể hiện lòng từ bi như thời đức Phật, chỉ có cùng nhau chung ở một điểm, một khu vực để rồi cố gắng tinh tiến tu hành. Nương nhờ các vị lớn tu trước, hiểu đạo hơn, hướng dẫn chỉ dạy chúng ta cố gắng tu cho có kết quả tốt. Như vậy, trọng tâm an cư ngày nay đặt vấn đề tu học nhiều hơn vấn đề sợ trùng kiến chết. Cho nên ba tháng an cư rất quý báu.

Một năm mười hai tháng chúng ta bận rộn nhiều vấn đề, như giao tiếp Phật tử, hoặc vì những nhân duyên khác mà quý vị đi đây đi kia, không ở một chỗ nỗ lực tu. Đến mùa an cư mọi việc đều gác qua, dồn hết tâm lực cho việc tu học thôi, mong rằng tất cả quý vị phải cố gắng đem hết tâm lực mình tu và học cho được kết quả tốt.

Xin chia sẻ một số hình ảnh tác pháp an cư năm nay:

 IMG_0231 IMG_0233 IMG_0234 IMG_0236 IMG_0237 IMG_0238 IMG_0239 IMG_0240 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243 IMG_0244 IMG_0246 IMG_0247 IMG_0248 IMG_0249 IMG_0250 IMG_0251 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0255 IMG_0256 IMG_0258 IMG_0259 IMG_0260 IMG_0261 IMG_0262 IMG_0263 IMG_0264 IMG_0266 IMG_0268 IMG_0269 IMG_0270 IMG_0272 IMG_0274 IMG_0275 IMG_0276 IMG_0277 IMG_0280 IMG_0281 IMG_0287 IMG_0289 IMG_0293 IMG_0297 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0301 IMG_0302 IMG_0303 IMG_0304 IMG_0305 IMG_0306 IMG_0307 IMG_0308 IMG_0309 IMG_0310 IMG_0311 IMG_0312

Thập Bát Công