Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Khác
  HomeTin TứcTin tứcNam Định: Cuối mùa an cư trường hạ chùa Cả khai kinh...

  Nam Định: Cuối mùa an cư trường hạ chùa Cả khai kinh ba ngày hành đạo

  Sáng ngày 18/9/2018 ( nhằm ngày 9 tháng 8 năm Mậu tuất) Chư Hành giả pháp hội An cư chùa Cả (Thánh Ân Tự) khai kinh ba ngày hành đạo chuẩn bị bước vào ngày Tự Tứ.


  Theo truyền thống an cư kết hạ hệ Bắc truyền, trước ngày Tự Tứ của Hành giả an cư có ba ngày hành đạo, hành trì bái sám nhằm gột rửa thân tâm, tăng trưởng công đức tu tập. Ngày Tự Tứ lại sắp đến với người xuất gia; chư hành giả an cư lại tăng thêm một tuổi đạo; đồng thời cũng để tổng kết quá trình tu học, sinh hoạt  của chư Tăng Ni trong ba tháng an cư kiết hạ. Để bước vào ngày tự tứ nên chư hành giả phải nổ lực nghiêm trì miên mật 6 thời công phu, bái sám, hành thiền để tăng trưởng công đức trước ngày tự tứ.

  “Xin đại diện mười phương Tam Bảo

  Chúng Tăng Ni khấn đảo thành tâm

  - Advertisement -

  Cầu xin Tam Bảo chứng minh

  Chúc cho bá tính kết thành thiện căn

  Hồi phúc đức Tăng Ni phú chúc

  Nguyện nhân sinh hạnh phúc an lành

  Cầu cho thất tổ siêu sinh

  Cửu huyền chứng đắc về thành Lạc bang”.

  Thời khóa tụng niệm trong ba ngày hành đạo: Bắt đầu 7h30’ sáng ngày 9/8/ Mậu tuất Khai kinh tụng 4 thời Phổ Môn, buổi chiều tụng 2 thời kinh Dược Sư và khóa Sám Nguyện. Hành giả an cư sẽ chính thức tác lễ Tự Tứ giải Hạ sau ba tháng an cư vào sáng ngày 14 /8/ Mậu tuất.

  Xin chia sẻ một số hình ảnh ngày “Sơ nhập hành đạo”.

   

  Thập Bát Công

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều