Chủ Nhật, Tháng Hai 25, 2024
Khác
  HomeTin TứcTin tứcNam Định: Ba Ngay hành đạo bái sám của Hành Giả an...

  Nam Định: Ba Ngay hành đạo bái sám của Hành Giả an cư trường hạ chùa Cả (Thánh Ân).

  Như tin đã đưa, từ ngày 9-11 tháng 8 âm lịch năm ( Kỷ hợi) Đạo tràng An cư kết hạ chùa Cả (Thánh Ân) bước vào ba ngày hành đạo bái sám hạ thủ công phu trước thềm ngày Tự tứ.

  Theo truyền thống an cư kết hạ hệ Bắc truyền, trước ngày Tự Tứ của Hành giả an cư có ba ngày hành đạo, hành trì bái sám nhằm gột rửa thân tâm, tăng trưởng công đức tu tập. Cũng như đãi cát tìm vàng, một chút một chút loại bỏ cát đi, thì vàng sẽ hiện ra. Sám hối trước tượng chư Phật, Bồ Tát mỗi ngày mỗi ngày, dần dần tội nghiệp sẽ được tiêu trừ, cái tâm thanh tịnh giải thoát dần dần sẽ hiện ra.

  Ngày Tự Tứ lại sắp đến với người xuất gia; chư hành giả an cư lại tăng thêm một tuổi đạo; đồng thời cũng để tổng kết quá trình tu học, sinh hoạt  của chư Tăng Ni trong ba tháng an cư kiết hạ.

  Để bước vào ngày tự tứ nên chư hành giả phải nỗ lực nghiêm trì miên mật 6 thời công phu, bái sám, hành thiền để tăng trưởng công đức trước ngày tự tứ.

  - Advertisement -

  Thời khóa tụng niệm trong ba ngày hành đạo của Hành giả đạo tràng An cư chùa Cả TP. Nam Định bắt đầu từ 7h30’ sáng ngày 9/8/ Kỷ hợi khai kinh tụng 4 thời Phổ Môn, buổi chiều tụng 2 thời kinh Dược Sư và khóa Sám Nguyện. Hành giả an cư sẽ chính thức tác lễ Tự Tứ giải Hạ sau ba tháng an cư vào sáng ngày 14 /8/ Kỷ hợi (2019).

  “Hành đạo bái sám” thường thường chúng ta hay gọi là “Lễ Sám”, đó chính là lễ bái chư Phật, Bồ Tát, sám hối gột rửa hết thảy tội lỗi.

  Phía trước nói việc tụng kinh là khiến cho chúng ta lấy Phật Pháp làm tấm gương sáng, để quán chiếu bản thân mình, đem chính “Tâm” của bản thân mình, rửa ở trong bể nước Phật Pháp. Công dụng của việc “Bái Sám” chính là quét dọn rửa lau cái “Tâm” đang bị nhiễm ô dơ bẩn đầy tội lỗi của mỗi chúng ta.

  Từ xưa đến nay, những người tu theo pháp sám này đều có rất nhiều sự linh ứng mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, đích thị là “Công bất đường quyên”.

  Nhờ pháp sám hối của Đạo Phật, con người có thể cải hóa lòng mình tốt đẹp hơn. Nhờ pháp sám hối, con người có thể làm cho đời sống cá nhân được hạnh phúc và đời sống xã hội được hòa bình, an lạc.

  “Xin đại diện mười phương Tam Bảo

  Chúng Tăng Ni khấn đảo thành tâm

  Cầu xin Tam Bảo chứng minh

  Chúc cho bá tính kết thành thiện căn

  Hồi phúc đức Tăng Ni phú chúc

  Nguyện nhân sinh hạnh phúc an lành

  Cầu cho thất tổ siêu sinh

  Cửu huyền chứng đắc về thành Lạc bang”.

  Xin chia sẻ một chùm ảnh của ba ngày hành đạo bái sám:

  Thập Bát Công

   

   

   

   

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều