Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 31

0
232
PGO -

Ngẫm hay hai chữ vô thường

Như Lai giác ngộ tỏ tường muôn khi,

Thế gian chắc chắn những gì?

Hãy tri, kiến, ngộ- Chớ vì sân si.

 

Đại dịch viêm phổi cô-vy

Bùng phát Vũ Hán thiên di toàn cầu,

Can qua: tang tóc, thương đau

Dõi theo số liệu năm châu hãi hùng.

 

Hai triệu tư nhiễm lây chung

Mười sáu vạn rưỡi cáo chung chia lìa,

Trải cơn thử thách gớm ghê

Vô thường, vô ngã-muôn bề ngộ chăng?

 

Như Lai- Đức Phật dạy rằng:

Thành, trụ, hoại, diệt- ấy bằng muôn nơi

Vô thường, vô ngã hỡi người

Duyên sinh, nhân quả, luân hồi vòng quay.

 

Bồng bềnh mây trắng kia bay

Luân hồi của nước, mai này thành mưa,

Ao hồ- Sông biển nắng trưa

Bỗng thành hơi nước gió lùa mây bay.

 

Mây trôi lờ lững cao dày

Vô thường, nóng lạnh- rồi mây lại về

Những cơn mưa ấy dầm dề

Là mây lờ lững sơn khê khi nào…

 

Vô thường, vô ngã chênh chao

Điều không chắc chắn- xanh cao đất dày,

Giữa cơn đại dịch ai hay

Trung Hoa mặt dạn, mày dày trẽn trơ.

 

Ngàn năm xa lạ bất ngờ

Nhận vơ xằng bậy- cơ đồ Việt Nam,

Nhân loại bài xích lũ tham

Trường Sa là của Việt Nam muôn đời.

 

Hoàng Sa chúng cưỡng chiếm thời:

Năm bảy tư đó: mặt người, sài lang

Thế mà leo lẻo “chữ vàng”

Mười sáu chữ ấy, nghĩ càng ngứa gan!

 

“Chống dịch, chống giặc” tham tàn

Muôn người như một, Việt Nam nhất tề,

Đất liền giãn cách mọi bề

Biển đảo kiên quyết, kiên trì đấu tranh!

 

Dân cùng Chính phủ đồng hành

Chống dịch, chống giặc: Yên lành mai sau

Sức mạnh đoàn kết năm châu

Việt Nam vững chãi một câu hoà bình.

 

Vững tin sức mạnh nội sinh

Ngàn năm văn hiến nước mình hiên ngang,

Chống dịch: phố xá, xóm làng

Dân cùng Chính phủ nhịp nhàng chung tay.

 

Chống giặc cướp giữa ban ngày

Việt Nam- Nhân loại chung tay kết đoàn,

Chính nghĩa sẽ thắng hung tàn

Vọng lời Tiên Tổ, cung đàn hiên ngang.

 

Sinh Tồn, Nam Yết, An Bang

Sinh Tồn Đông với Sơn Ca rộn ràng,

Đảo Trường Sa lớn hiên ngang

Song Tử Tây vẫn cây bàng vuông xanh.

 

Đá Đông, Đá Lát, Cô Lin

Len Đao, Đá Lớn, Nữ Tiên, Thuyền Chài

Núi Le, Núi Thị, Đá Tây

Đảo Phan Vinh vững- đêm ngày Đá Nam.

 

Trường Sa Đông với Tốc Tan

Hai mốt đảo, đá vững vàng Việt Nam!

Trung Hoa- người hỡi chớ tham

Vô thường tất yếu, chớ làm điều si ./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Chuyên mục thơ Phật giáo Online